Skip to Main Content

Research Toolbox: Home

LibGuide met informatiebronnen voor de cursus Onderzoeksvaardigheden van de Hotel Management School Maastricht. LibGuide with information sources for the course Research Skills of the Hotel Management School Maastricht

Over deze LibGuide | About this LibGuide

Welkom bij de Research Toolbox voor de cursus Onderzoeksvaardigheden. Vanuit deze pagina kan een keuze gemaakt worden voor de Nederlandstalige Onderzoeksvaardigheden portal of voor de Engelstalige Research Skills portal.
Op de Nederlandse omgeving vind je zowel Nederlandse als Engelse bronnen, op de Engelse omgeving zijn alleen Engelstalige bronnen opgenomen.


Welcome to the Research Toolbox for the course Research Skills. This page gives access to the Dutch Onderzoeksvaardigheden portal or to the English Research Skills portal. On the Dutch portal you will find Dutch and English sources, on the English portal you will only find sources in the English language.

Maak een keuze | Make a choice

Structuur Toolbox | Structure Toolbox

Deze toolbox geeft aanvullende informatie, verduidelijking en verdieping bij het verplichte boek "Wat is onderzoek?" van Nel Verhoeven. De LibGuide houdt in grote lijnen dezelfde structuur aan als het boek.


This toolbox provides additional information, clarification and deepening to the mandatory book "Doing research" by Nel Verhoeven. The LibGuide broadly follows the same structure as the book.

Wat is onderzoek?

Doing Research

Informatieprofessionals | Information Professionals

                                                                                                                                           

Liesbeth Ramaekers
liesbeth.ramaekers@zuyd.nl

Subjects:
Economics & Languages, Hospitality,
Foodservice, Tourism

Social:
 Facebook Page LinkedIn Page Twitter Page YouTube Page

Jill Penders
jill.penders@zuyd.nl

Subjects:
Economics & Languages,
Social Work, Endnote, APA

Social:
 Facebook Page LinkedIn Page Twitter Page YouTube Page

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek