Skip to Main Content

Informatievaardigheden 1: Plagiaat

Hoe blijf ik uit de gevarenzone? Correct bronnengebruik

Wat is plagiaat?

Plagiaat is hergebruik van materiaal zonder bronvermelding. Als je plagieert, doe je net alsof datgene wat je schrijft van jou is. 

Samengevat:

  • Het woordelijk overnemen van (passages uit) het werk van een ander zonder aan te geven dat het andermans woorden zijn en/of zonder vermelding van de precieze vindplaats van de passage.
  • Het parafraseren van (passages uit) het werk van anderen, zonder daarbij aan te geven dat de gedachtegang door iemand anders is bedacht en zonder de vindplaats van de gedachtegang aan te geven.
  • Het overnemen van ideeën uit andermans werk zonder daarbij aan te geven dat het de ideeën van iemand anders zijn.

Plagiaat, wat is het en hoe kun je het voorkomen?

Van den Brink, J. (2015, 13 februari). Plagiaat, wat is het en hoe kan je het voorkomen? [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 6 september 2023, van www.youtube.com/watch?v=0PV9nTcHgQE

Wat te doen? Vermeld je bron!

Je kunt plagiaat voorkomen! Let steeds goed op: Bedenk tijdens het schrijven goed welke ideeën van jezelf zijn, welke ideeën algemene kennis zijn, en welke ideeën je leent van iemand anders. Gebruik je materiaal van iemand anders? Vermeld dan altijd de bron.

► Bij de opleiding Verpleegkunde is gekozen voor de APA-refereerstijl. Bekijk de info onder dit tabblad.

Citeren

Je hebt de tekst van iemand anders letterlijk overgenomen. De tekst (tot 40 woorden) plaats je tussen aanhalingstekens en je vermeldt de bron op de juiste manier. Meer dan 40 woorden zet je in een inspringende alinea.

'Dit is een voorbeeld van een kort citaat tussen aanhalingstekens.'

Dit is een voorbeeld van een langer citaat in een inspringende alinea.

Parafraseren

In de tekst neem je in je eigen woorden ideeën of teksten van een andere auteur op. Ook hierbij is een correcte bronvermelding verplicht.

Refereren

Je verwijst naar ideeën, methoden of bevindingen van anderen met de juiste bronvermelding.

LibGuide Informatievaardigheden: uitgebreide info

Voor uitgebreide informatie over plagiaat, bronvermeldingen, citeren en refereren, kun je de LibGuide Verwerken en Evalueren van bronnen raadplegen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek