Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedie: Afstudeerpublicaties

Afstudeerpublicaties

Op deze pagina vindt je informatie over afstudeerpublicaties binnen de Logopedie en de Gezondheidszorg in het algemeen.

Repository Zuyd Studentproducten

Zuyd Bibliotheek heeft een aparte repository voor de bachelor producten, namelijk de Repository Zuyd Studentproducten. Zoek bijvoorbeeld op de term 'ergotherapie" en je krijgt een overzicht van de beschikbare scripties van alumni van de opleiding Ergotherapie.

---------------------------------------------------------------------------------------

Afstudeerwerkstukken van Zuyd studenten kunnen worden gepubliceerd in zowel de Repository Zuyd Studentproducten als in de HBO Kennisbank. De opleiding bepaalt of een afstudeerwerkstuk wordt gepubliceerd, maar het auteursrecht blijft bij de student. De student kan altijd aan de Zuyd Bibliotheek vragen om het afstudeerwerkstuk te verwijderen. Indien je afstudeerwerkstuk vertrouwelijke informatie van een bedrijf bevat, verzeker je er dan eerst van dat er geen bezwaar is tegen publicatie. Alvorens deze afstudeerproducten worden gepubliceerd moeten ze echter aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze moeten beoordeeld zijn met een zeven of hoger,
  • er moet goedkeuring zijn van de organisatie en
  • de student moet schriftelijk toestemming geven middels het toestemmingsformulier.

Indien een scriptie geschreven is door meer studenten, dienen alle auteurs toestemming voor publicatie te geven.

HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten.

HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Proefschriften Logopedie

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland. Op de website van de KNO-vereniging zijn proefschriften in te zien:

  • van iedereen die lid is of lid is geweest van de KNO-vereniging,
  • van Nederlandse KNO-artsen die geen lid zijn of geweest zijn van de KNO-vereniging, 
  • van iedereen met als (co-)promotor iemand die een lid is of geweest is van de KNO-vereniging, uitgezonderd buitenlandse (co-)promotores-leden,
  • met een KNO-onderwerp geschreven door een Nederlandse arts of Nederlandse niet-arts (zoals audiologen, fysici, biologen, logopedisten, epidemiologen e.a.) en
  • met een KNO-onderwerp, verkregen aan een Nederlandse Universiteit door een buitenlandse promovendus.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek