Skip to Main Content

Physiotherapy: Books

New Books

Handboek traumatisch hersenletsel

Dit boek geeft een overzicht van de diagnostiek, behandeling en gevolgen van traumatisch hersenletsel. De hoofdstukken zijn geschreven door landelijke experts, op basis van nationale en internationale literatuur en richtlijnen.

Digitaal voor Zuyd.

 

HERZIEN: Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie

Deze tweede, geheel herziene editie bestaat uit twee delen.
In het eerste deel komt de kennis aan bod over de reguliere veroudering, de rol en kracht van de therapeut, en het klinisch redeneren. Ook worden de veranderingen in de grofmotorische eigenschappen beschreven (spierfunctie,­ mobiliteit, posturale controle en uithoudingsvermogen) en een twaalftal bijzondere aandachtsgebieden zoals onder andere dementie, vallen, hulpmiddelen en farmacotherapie.

Online volgen in het tweede deel de vaardigheden op het gebied van onderzoek en behandeling. Daarin staat veelvoorkomende casuïstiek op cardiovasculair, respiratoir, orthopedisch, neurologisch en oncologisch vlak.

Plaatsingscode: 605.932 Geri

NIEUW: Beschrijvende en toetsende statistiek

Het begrijpen en interpreteren van tabellen en statistiek met SPSS.

In dit boek leggen de auteurs op heldere wijze uit hoe je de verschillende statistische analyses met SPSS kunt uitvoeren en hoe je de gevonden resultaten kunt interpreteren. Aan de hand van voorbeelden zie je hoe je de statistische gegevens vervolgens rapporteert.

Plaatsingscode: 517.2 Gron

NIEUW: Narbentherapie: Wundheilungs- und faszienorientierte Therapieansätze

Nicht jede Narbe ist komplikationslos verheilt, reißfest und stabil … Für ''Narben-Sorgenkinder'', die z.B. wuchern, jucken oder sich verkürzen, muss der Behandler spezielle Kenntnisse besitzen, um diese bestmöglich zu therapieren. Die Narbenspezialisten Nils Bringeland und David Boeger informieren Sie über Bindegewebe, Wundheilung und gezielte Narbentherapie. Sie zeigen präzise, wie Narben optimal behandelt werden.

Das Buch eignet sich für Physiotherapeuten und  Ergotherapeuten.

Plazierung: 613.9 Brin

HERZIEN: Revalidatie voor volwassenen

Dit betreft de tweede, volledig herziene editie. De bestaande hoofdstukken zijn geactualiseerd en er zijn een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Zo is er nu aandacht voor het Post Intensive Care Syndroom, inclusief informatie ten aanzien van de revalidatie van COVID-19 patiënten. Daarnaast bevat het boek nu ook hoofdstukken omtrent arbeidsrevalidatie en patiëntenparticipatie.

Plaatsingscode: 612.1 Reva 
Ook digitaal voor Zuyd

NIEUW: Kwalitatief interviewen: kunst én kunde

Deze derde druk is herzien, aangevuld en geactualiseerd. Met name aan de vele nieuwe online toepassingen wordt ruime aandacht besteed, zowel wat betreft de vele voordelen ervan, als ook de mogelijke gevaren van deze online toepassingen.

Digitaal voor Zuyd.

Zuyd Library Books

 Physiotherapy in the library

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek