Skip to Main Content

Bronnen recht: Afstudeerproducten

Werkstukken

Afstudeerwerkstukken van studenten worden in de HBO-kennisbank gepubliceerd als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Vanaf het behaalde cijfer 7
- Mits goedkeuring van de organisatie 
- Met schriftelijke toestemming van de student
 

Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen

HBO-Kennisbank

DANS - Data Station Social Sciences and Humanities

Tips voor afstudeerders 
(een zestal filmpjes helpen je op weg)

Hoe begin ik eraan, mijn afstudeeropdracht

Hoe maak ik een goede onderzoeksvraag?

Welke termen moet ik gebruiken?

Hoe kom ik aan goede zoektermen?

Uit welke bronnen haal ik mijn informatie

Tips om te zoeken op het internet

Selecteren van de gevonden informatie

Verwerken van bronen

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek