Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gegevens verzamelen: Introductie

Research Toolbox Deel 2

Deel 2 Gegevens verzamelen

Deel 2 van de Research Toolbox gaat over gegevens verzamelen. Je vindt hier achtereenvolgens informatie over:

  • Kwantitatieve methoden van dataverzameling: informatie over kwantitatieve methode van dataverzameling kiezen en beargumenteren: enquête, secundaire analyse, experiment, monitor.
  • Kwalitatieve methoden van dataverzameling: informatie over kwalitatieve methode van dataverzameling kiezen en beargumenteren: observatie, interview, deskresearch, casestudy.
  • Onderzoekskwaliteit: informatie over betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de onderzoeksopzet nagaan.
  • Steekproeven trekken: informatie over populatie afbakenen en aselecte of selecte steekproef trekken.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek