Skip to Main Content

Analyseren: Introductie

Research Toolbox Deel 3

Deel 3 Analyseren

Deel 3 van de Research Toolbox gaat over analyseren. Je vindt hier achtereenvolgens informatie over:

  • Kwantitatieve gegevens: informatie over meetniveaus bepalen, voorbereiden van hypothesen of verwachtingen over de uitkomsten opstellen, keuze analyses bepalen, univariate en bivariate beschrijvingen, resultaten van verschillende groepen met elkaar vergelijken en toetsen.
  • Kwalitatieve gegevens: informatie over kwalitatieve analyses uitvoeren, tekst coderen en thematiseren.

Verklarende statistiek

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek