Skip to Main Content

Informatievaardigheden 3 - Verantwoord zoeken met Google en Bronnen beoordelen: Bronnen beoordelen

Samenvatting

Kijk kritisch en systematisch naar de informatie die je vindt: is deze relevant, betrouwbaar en actueel? Beoordeel niet alleen de individuele artikelen, boeken en websites die je vindt, maar probeer ook in te schatten of je zoekactie goed was.

Bekijk voor extra handvatten voor het beoordelen van bronnen de LibGuide Beoordelen en selecteren.

Is je bron relevant?

Relevantie is de mate waarin de informatie toepasbaar is in jouw verslag:

► Beantwoordt de informatie (een deel van) je vraag?
► Is dit de beste vorm van informatie om de vraag te beantwoorden?
► Is het artikel valide? Bv.: is daadwerkelijk gemeten wat moest worden gemeten?
► Is de onderzoekspopulatie hetzelfde als bij jouw onderzoek? En de setting?

Oefening
Je wilt onderzoeken hoe je kinderen met hoog risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 optimaal kunt ondersteunen bij het voorkomen van deze ziekte. Wat kun je zeggen over de relevantie van dit artikel?

Simpson, R. W., Shaw, J. E., & Zimmet, P. Z. (2003). The prevention of type 2 diabetes - lifestyle change or pharmacotherapy? A challenge for the 21st century. Diabetes Research and Clinical Practice, 59(3), 165-180. https://doi.org/10.1016/S0168-8227(02)00275-9 

Is je bron betrouwbaar?

De mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie juist is. Check bijvoorbeeld in hoeverre de auteur een expert is, namens welke organisatie hij schrijft, hoe vaak het artikel is geciteerd, in wat voor tijdschrift deze is gepubliceerd, etc.

Als meerdere bronnen de informatie bevestigen, vergroot dit de betrouwbaarheid van de informatie. Wanneer een bron niet betrouwbaar lijkt, kun je twee dingen doen:

► Overweeg deze bron niet te gebruiken
► Plaats een kritische opmerking

Oefening
Een tweede oefening: in hoeverre schat je in dat deze bron relevant en betrouwbaar is voor jouw onderzoek naar diabetespreventie bij hoogrisicokinderen?

Hemmingsen, B., Gimenez‐Perez, G., Mauricio, D., Roqué i Figuls, M., Metzendorf, M. I., & Richter, B. (2017). Diet, physical activity or both for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus and its associated complications in people at increased risk of developing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews(12). https://doi.org/10.1002/14651858.CD003054.pub4 

Is je bron actueel?

Een stelregel is dat literatuur actueel is als deze ten hoogste tien jaar oud is. Maar deze gaat niet altijd op: een actueel boek of artikel hoeft niet altijd recent te zijn. Kernpublicaties blijven door de jaren heen hun waarde behouden.

Kennisclip Hanzehogeschool

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek