Skip to Main Content

Informatievaardigheden 3 - Verantwoord zoeken met Google en Bronnen beoordelen: Home

  Welkom in de LibGuide Informatievaardigheden 3!

  In deze module ga je in tweetallen op zoek naar wetenschappelijke informatie in het Nederlands en Engels.
  Na het doorlopen van de tabbladen in deze gids is je kennis van CanMEDS-rol 4: De reflectieve EBP-professional verdiept: 

  Competenties

  • De verpleegkundige handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence-based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk.
  • De verpleegkundige werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, haar eigen deskundigheid en die van haar directe (toekomstige) collega's door voortdurend actief (verschillende vormen van) kennis te zoeken en te delen en, indien van toepassing, in praktijkgericht onderzoek te participeren.


  Concreet


  In deze module werk je aan een aantal opdrachten. Deze leiden tot een product dat je kunt verwerken in de presentatie van je samenwerkingsopdracht.
  Daarnaast kun je in deze module enkele oefeningen maken. Deze zijn niet verplicht, maar kunnen helpen om bepaalde zaken onder de knie te krijgen.
  ► Denk eerst zelf goed na en check vervolgens je antwoord via .

► Gebruik eventueel de LibGuides Informatievaardigheden 1 en Informatievaardigheden 2 om je kennis op te frissen. 

De opdracht

In de samenwerkingsopdracht gaan jullie in duo's een PI(C)O-vraag formuleren over één van de thema's die tot nu toe tijdens de opleiding zijn behandeld. Denk aan: chronisch ziek zijnziektebelevingpatiëntenperspectief, coping, zelfzorg, voorzorg, etc.

Samen gaan jullie op zoek naar Nederlands- én Engelstalige literatuur die jullie vraag beantwoordt. Belangrijk is dat je deze literatuur goed kunt beoordelen op relevantiebetrouwbaarheid en actualiteit.

► Volg de stappen in de middelste kolom.

Zoeklogboeken

Het is handig om een logboek te maken voordat je artikelen begint te zoeken. Je kunt een voorbeeld nemen aan onderstaand Word-document.

Beschrijf hoe je zoekt en welke afwegingen je maakt rondom je zoekopdracht. Dit is handig voor later: je voorkomt met een logboek dat je bepaalde stappen dubbel zet. Bovendien kun je een logboek gebruiken om je zoekstrategie te verantwoorden.

Opdracht 1: Bepaal je informatiebehoefte

  1. Verken je onderwerp: Gebruik Google, raadpleeg een naslagwerk, doorzoek globaal de catalogus of ga in gesprek met een deskundige. Hiermee raak je vertrouwd met de thematiek en met veelgebruikte terminologie.
  2. Benoem specifiek: Wat wil ik precies onderzoeken?
  3. Houd tijdens de verkenning bij welke begrippen zinvol zijn om als zoekwoord te gebruiken.

Opdracht 2: PI(C)O-vraag formuleren

Als je voldoende grip hebt op het onderwerp formuleer je een PI(C)O-zoekvraag volgens de bouwsteenmethode. Deze moet passen bij het concept dat je onderzoekt. Baken je vraag zo goed mogelijk af.

 Bv.: Wat is de impact van informele zorg voor een chronisch zieke voor de directe omgeving?

Opdracht 3: Literatuur zoeken

Ga op zoek naar onderzoeksliteratuur, patiëntenorganisaties, artikelen uit vaktijdschriften etc. aan de hand van de opgedane kennis in LibGuide 12 & 3. Denk bv. aan het gebruik van zoektechnieken in verschillende databanken. Maak ook gebruik van de zoekmogelijkheden van Google. Onderbouw je keuze voor bepaalde bronnen.

► Dit moet een mix zijn van Engels- en Nederlandstalige literatuur.
► De bronnen moeten relevant, betrouwbaar en actueel zijn.
► Referenties moeten kloppen volgens APA7.

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Bas Nieuwenhuijsen

Verpleegkunde
GGZ, Ouderenzorg, MGI

Tips & Tricks

Wat zijn handige trucs die je kunt toepassen bij het zoeken naar informatie?

► Check de Tips & Tricks

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek