Skip to Main Content

Onderzoeksvraag: Introductie

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Kennisclip - Onderzoeksvraag

Bron: Mediatheek NHL Hogeschool

Introductie Onderzoeksvraag

Een goede onderzoeksvraag formuleren is vaak één van de moeilijkste onderdelen van het zoekproces.
Voor je een onderwerp kiest en met je onderzoek begint is het van belang dat goed duidelijk is wat er van je verlangd wordt, wat je precies wilt weten en waar je opdracht aan moet voldoen. Dit vertaal je in een onderzoeksvraag, deze is de basis voor je onderzoek. Bij een complexe onderzoeksvraag is het vaak nodig deelvragen te formuleren, die gaan over deelaspecten van de onderzoeksvraag.

Soorten vragen

Bij je onderzoek zul je te maken krijgen met zowel eenvoudige als complexe vragen. Meestal gebruik je de volgende drie typen vragen:

 • Feitelijke vragen, deze kun je gemakkelijk opzoeken. Je zoekt naar een duidelijk antwoord. Een goede informatiebron is wel erg belangrijk.
  • Voorbeeld: Wat was het BBP (Bruto Binnenlands Product) van Nederland in 2016?
 • Oriënterende vragen, vragen die je een breder beeld moeten geven van je onderwerp
  • Voorbeeld: Je wilt onderzoeken welk effect het gebruik van smartphones in het verkeer heeft.
   Mogelijke oriënterende vragen kunnen dan zijn:
   - Wat is er al bekend over smartphones in relatie tot verkeer?
   - Wat is er de afgelopen drie maanden in het nieuws geweest omtrent smartphonegebruik in het verkeer?
 • Onderzoeksvragen, complexere vragen die meestal gesplitst worden in deelvragen. Dit vraagt een gestructureerde aanpak om tot een goed resultaat te komen.
  • Voorbeeld: Wat is de invloed van de vluchtelingenproblematiek op de populariteit van toeristische bestemmingen?

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Gebaseerd op een LibGuide van de Vrije Universiteit Amsterdam

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek