Skip to Main Content

Social Work: Kenniscentra Social Work algemeen

Trimbos Instituut

Kennisinstituut op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg

Vilans

Kennisinstituut op het gebied van de langdurige zorg

WODC

Stimulansz

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

Movisie

Kennisinstituut dat zich o.a. bezighoudt met participatie en zelfredzaamheid van burgers

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisinstituut op het gebied van jeugd en jeugdzorg

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Werkplaatsen Sociaal Domein

Verwey-Jonker Instituut

Onderzoeksinstituut voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken, veiligheid, jeugdhulpverlening, opvoeding, onderwijs, participatie, multiculturele samenleving

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek doet

ZonMw

Sociaal-Economische Raad (SER)

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek