Skip to Main Content

Engineering: Boeken en tijdschriften

LibGuide voor de opleiding Engineering

BOEKEN

Ben je op zoek naar een boek, dan:

Recente aanwinsten

E-boeken

TVVL Magazine

TVVL Magazine gaat voor kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht ten behoeve van het gehele proces van ontwerp tot en met hergebruik van gebouwinstallaties en voorzieningen. 

Innovatieve materialen

Materialen worden voor veel sectoren steeds belangrijker. In de eerste plaats stellen opdrachtgevers steeds scherpere eisen aan duurzaamheid en milieuprestaties (zoals carbon footprint en cradle to cradle). En daarnaast leggen grote, opdrachtgevende partijen meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Precies daar liggen kansen. Door te kiezen voor slimme, duurzame innovatieve materialen is het voor marktpartijen steeds beter mogelijkheden zich te onderscheiden.Innovatieve Materialen kan daarbij helpen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek