Skip to Main Content

PubMed: NIEUW - Stap 2 - Eenvoudig zoeken

Overzicht van de diverse (zoek)mogelijkheden van medische databank PubMed.

'Best match' methode

Met de zoekbalk op de homepage kun je 'eenvoudig zoeken' op een google-achtige manier. Dit is de 'best match' methode, waarbij je zoektermen die je reeds hebt verzameld in de oriënterende fase van je onderzoek (eventueel vanuit de PICO of de bouwstenen) allemaal tegelijk (1 term per bouwsteen!) in de zoekbalk typt. Zonder interpunctie, aanhalingstekens of hoofdletters en zonder AND, OR, of NOT. Dat is niet meer nodig. De zoektermen worden automatisch met de booleaanse operator AND met elkaar gecombineerd. En PubMed zoekt zelf automatisch:

  • de bijbehorende MeSH-termen
  • synoniemen
  • enkelvouds- en meervoudsvormen
  • eventuele spellingsvarianten (bijv. Engels vs. Amerikaans)

De (volgens PubMed) best passende artikelen staan bovenaan in de lijst met zoekresultaten. De sortering staat default ingesteld op undefined.
Via de 'search details' kun je controleren wat PubMed ervan heeft gemaakt.

Levert deze zoekstrategie voldoende artikelen op die passen bij jouw onderzoeksvraag? Dan kun je besluiten het geavanceerde zoeken via MeSH en vrije zoektermen achterwege te laten. Je kunt stappen 3, 4 en 5 dan overslaan.
Deze zoekstrategie is echter niet geschikt voor diepgaand literatuuronderzoek. Volg hiervoor wel de stappen 3, 4 en 5 voor zoeken met MeSH en vrije zoektermen.

Zoeken op onderwerp

Je wilt je verdiepen in een bepaald onderwerp. Volgens de 'Best match' methode kun je gewoon intypen wat je zoekt. Ben wel zo specifiek mogelijk. De PubMed zoekmachine vertaalt jouw eenvoudige zoekopdracht vervolgens naar een meer uitgebreide zoekopdracht.

Voorbeeld
Stel je zoekt artikelen over het gebruik van cranberries bij preventie en behandeling van blaasontsteking. Typ je 'zelfbedachte' zoektermen (verzameld in de oriëntatiefase van je onderzoek) in de zoekbalk ZONDER gebruik van interpunctie, aanhalingstekens, hoofdletters, truncatietekens, AND, OR, of NOT. Je hoeft zelfs niet de medisch-weten- schappelijke benaming te weten van 'blaasontsteking'.
undefined
In de lijst met zoekresultaten worden alle zoektermen vet gedrukt, ook die die PubMed zelf heeft toegevoegd.
Via 'Search details' kun je bekijken hoe PubMed jouw zoekactie, met behulp van 'Automatic term mapping', geïnterpreteerd heeft.
Klik op 'Advanced' onder de zoekbalk:
undefined

Klik bij 'History and Search Details' op het pijltje:
undefined

undefined
1. Search:
Hier staat de complete zoekactie die PubMed gemaakt heeft van jouw zoekopdracht
​2. Translations:
Hier zie je per component uit je zoekactie welke termen PubMed heeft toegevoegd. Voor blaasontsteking is automatisch de medisch-wetenschappelijke benaming 'cystitis' toegevoegd. En voor cranberries de wetenschap- pelijke benaming 'vaccinium macrocarpon', maar ook de enkelvoudsvorm.


Maar LET OP!!
Als je de 'Search details' controleert zul je zien dat het aantal synoniemen vaak beperkt is en PubMed ook wispelturig kan zijn.
Een voorbeeld:
Gebruik je als zoekterm 'aged' dan voegt PubMed de zoektermen 'elderly', 'geriatric' of 'senior' NIET automatisch toe:
undefined
Gebruik je als zoekterm 'elderly' dan zoekt Pubmed automatisch ook naar 'aged', maar NIET naar 'geriatric' of 'senior':
undefined

Zoeken op auteur

Stel je bent op zoek naar publicaties die geschreven zijn door een bepaalde auteur. Zoeken op auteur kan echter lastig zijn wanneer meerdere auteurs dezelfde naam hebben, of wanneer één auteur onder verschillende variaties van zijn eigen naam publiceert. 

De meest effectieve manier om te zoeken is op achternaam plus initia(a)l(en), zonder hoofdletters of leestekens. Dit levert betere resultaten op dan zoeken op de volledige achternaam plus voornaam, niet alle PubMed records bevatten de volledige auteursnamen.

Voorbeeld
Als je zoekt naar publicaties waarvan Francis Collins, directeur van het National Institutes of Health (NIH), (mede-)auteur is, zoek je op:
undefined
In de zoekresultaten wordt je zoekterm vet gemarkeerd. Veel artikelen blijken (mede) geschreven te zijn door 'FS Collins':
undefined
Hoe kun je nu checken of dit ene Francis Collins is?
En specifiek of deze persoon de NIH-directeur is?

- Open een artikel door op de titel te klikken
- Klik op '+Expand' bij 'Affiliations'
undefined

 

Zoeken naar een specifiek artikel

Typ in de zoekbalk op de homepage of bovenin het zoek- resultatenscherm de citatie-elementen die je hebt, zoals auteur, titelwoord(en), tijdschrifttitel, volume, jaartal, enz. 

Voorbeeld
Als je op zoek bent naar een artikel van auteur Ganna in het tijdschrift Science uit 2019, zoek je op:
undefined
Bovenaan de lijst met zoekresultaten geeft PubMed eerst de artikelen weer die gevonden zijn via de 'citation matching' en het beste passen bij je zoekactie:
undefined

Zoeken naar artikelen uit een specifiek tijdschrift

Typ in de zoekbalk op de homepage of bovenin het zoek- resultatenscherm de volledige tijdschrifttitel, het ISSN-nummer of de officiële afkorting van de tijdschrifttitel.

Voorbeeld
Als je op zoek bent naar artikelen uit het tijdschrift Disability & Rehabilitation zoek je op volledige naam:
undefined
OF op de officiële afkorting:
undefined
Zoeken op de volledige naam geeft ook artikelen in de zoekresultaten waarbij de zoektermen 'disability' EN 'rehabilitation' in de tekst/abstract/titel van artikelen voorkomen en geeft daardoor veel meer ruis.
 
Zoeken op afkorting geeft alleen artikelen die gepubliceerd zijn in dit tijdschrift en levert dus de beste resultaten.

Zie het verschil in aantal zoekresultaten en het voorkomen van de zoekwoorden in de zoekresultaten:
Zoekresultaten bij zoeken op volledige naam:
undefined

Zoekresultaten bij zoeken op afkorting:
undefined

 

Via 'Journals' op de homepage kun je gemakkelijk de officiële afkorting van de naam van een tijdschrift opzoeken:

undefined

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek