Skip to Main Content

PubMed: Stap 6 - Filters & Clinical queries

Overzicht van de diverse (zoek)mogelijkheden van medische databank PubMed.

Stap 5 - Gebruik maken van filters en/of clinical queries

Je eindresultaat kun je eventueel nog verder verfijnen door gebruik te maken van filters en/of clinical queries.

Filters

In het scherm met je zoekresultaten staan aan de linkerkant PubMed filters (rood kader). Behalve het filter 'Publication date' kun je de overige filters beter niet gebruiken, je loopt dan het risico dat de meest recente artikelen uit je zoekresultaat verdwijnen.

In plaats daarvan kun je gebruik maken van de filters die zijn ontwikkeld door Zuyd Bibliotheek (groen kader), deze hebben dat nadeel niet. Om deze filters te kunnen gebruiken moet je PubMed benaderen via de bibliotheekwebsite.

undefined

Soorten studies

Systematic review:
= vergelijking van alle studies over een bepaald onderwerp
= systematisch overzicht van de stand van zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek op dat
   moment

Meta-analyse:
= systematische review met gebruik van statistische methoden om verschillende onderzoeken met
   elkaar te combineren

RCT:
= onderzoek waarin het effect van een interventie bij een patiëntengroep wordt vergeleken met die
   van een controlegroep (die de interventie niet krijgt) en waarbij de patiënten op gerandomiseerde
   wijze (=bij toeval, zoals het lot bepaalt) aan de twee groepen worden toegewezen

Cohort:
= onderzoek dat wordt gedaan bij bepaalde groepen zonder een bepaalde aandoening om te zien of
   een bepaalde aandoening zich ontwikkelt op grond van bepaalde kenmerken

Richtlijn:
= een beschrijving van wat gedaan kan worden doel: kwaliteit van de zorg te verbeteren en een brug
   slaan tussen theorie en praktijk

Clinical queries

De PICO wordt vaak aangevuld met de M van methode. Het gaat dan om de soort studie.
Door de clinical queries te gebruiken worden er methodologische zoektermen aan je zoekresultaat toegevoegd. Welke hangt af van de categorie die je kiest. En de keuze van de categorie hangt af vanuit welk perspectief je klinische vraag is gesteld.

Hoe te gebruiken?

 • Ga eerst naar je zoekgeschiedenis.
 • Onthoud het nummer van je uiteindelijke zoekresultaat (dus na combineren van de PICO-elementen/bouwstenen)
  undefined
 • Ga bovenin het scherm via het logo  terug naar het beginscherm.
 • Ga naar 'Clinical queries'

undefined

 

 • Typ in de zoekbalk van Clinical queries het nummer van je zoekresultaat met een #
 • Klik op 'Search'
 • Kies de 'Category' en 'Scope'


Je kunt kiezen uit vijf categorieën:

 • therapy                                                                (systematic review, meta-analysis, RCT)
 • diagnosis           = methode/test                          (sensitivity, specificity, systematic review)
 • prognosis           = vooruitzichten                        (cohort, systematic review)
 • etiology             = oorzaken aandoening             (cohort, systematic review)
 • clinical prediction guides

De categorie therapie zal je het meest gebruiken. Dit domein is geschikt voor als je een klinische vraag hebt over een behandeling van/bij een bepaalde klacht of ziekte. Er wordt vaak gekeken naar vergelijkend bewijs tussen de ene en de andere behandeling. De bewijskracht wordt voornamelijk gevonden in RCT’s.

Bij 'Scope' kies je tussen:

 • broad = sensitief = meer resultaten met ook minder relevante resultaten (veel kans op ruis)
 • narrow = specifiek = minder resultaten, maar met (meer kans op) hoge relevantie

Bijvoorbeeld: 
therapy + broad  = RCT’s + clinical trials
therapy + narrow = RCT’s

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek