Skip to Main Content

Ouderenzorg - Geriatrie: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor professionals (in opleiding) in de ouderenzorg. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd, je kunt inloggen met je Zuyd-account

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd Bibliotheek

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Thuistoegang tot bronnen

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek, kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy

Een alternatief voor EZ-proxy is:

► Library Access
     Voeg Zuyd Bibliotheek toe aan je browser.
     Bekijk de kennisclip!

Nieuw in het boekenrek of digitaaal ...

NIEUW: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn

We leven steeds langer – langer in gezondheid, maar ook langer met chronische ziekten en beperkingen. Het huidige beleid is erop gericht dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen, ook als zij kwetsbaar worden. Dit geeft het belang aan van goede eerstelijnsgeneeskunde die voldoende is uitgerust om ouderen zonder en met matige tot ernstige ziektelast goed te behandelen en te begeleiden. Ouderengeneeskunde in de eerste lijn richt zich op huisartsen en praktijkondersteuners die zich bezighouden met ouderenzorg. Ook specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten zullen in deze editie veel bruikbare informatie vinden. Het boek helpt de lezer zich te spiegelen aan de behandelde casuïstiek en praktische aanwijzingen.

Plaatsingscode: 605.93 Muri

HERZIEN: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Deze nieuwe, herziene editie is aangevuld met nog meer achtergrondinformatie en casussen. Ook zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over seksualiteit, diversiteit, shared decision making en E-health.

Plaatsingscode: 605.93 Inle

Ook digitaal voor Zuyd.

Zó werkt de ouderenzorg

De ouderenzorg is complex. Verreweg de meeste (94%) van de ouderen die zorg en ondersteuning krijgen, wonen thuis. Dit boek geeft inzicht in hoe de ouderenzorg in elkaar zit. Beschreven wordt wat ouderenzorg is en welke vormen van zorg en ondersteuning ouderen krijgen, inclusief mogelijke zorgroutes.

Plaatsingscode: 601.51 Wes

Leven en liefhebben met dementie

Mensen met dementie kunnen ondanks de beperkingen die zij ondervinden, een waardig en zinvol leven leiden, actief zijn en zelf beslissingen nemen. Over hoe dat kan en hoe je je kunt voorbereiden op een toekomst waarin de ziekte voortschrijdt, geven de auteurs (werkzaam voor Alzheimer Nederland) uitleg, tips en adviezen.

Plaatsingscode: 605.93 Leve

Het geheugenlabyrint: wegwijzer bij dementie

In het boek brengt neuroloog Rik Vandenberghe op toegankelijke wijze zijn kennis over dementie samen: van het prille begin, wanneer mensen voelen dat het misgaat en medische hulp zoeken, tot aan de diagnose en de verdere begeleiding.

Plaatsingscode: 605.93 Vand

NIEUW: Intimiteit en seksualiteit bij dementie

Het boek bespreekt een probleem waaraan in de professionele zorg weinig aandacht wordt besteed: het gemis van intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie en hun partners.
Handvatten voor professionals over hoe zij hier in hun werk aandacht aan kunnen besteden.
Met praktische adviezen aan professionals én mensen met dementie en hun partners.

Plaatsingscode: 605.93 Hoog

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap

In zes hoofdstukken komen verschillende thema’s aan bod die moreel verpleegkundig leiderschap illustreren: de morele grondslag van de zorgpraktijk, persoonsgerichtheid, zelfleiderschap, gender en diversiteit, preventie in de wijk, en telezorg. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van moreel verpleegkundig leiderschap is bij het geven van goede, persoons-gerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 613.44 More

NIEUW: Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie

Dit boek geeft behandelaars een actueel overzicht van kennis en vaardigheden om (kwetsbare) ouderen adequaat te onderzoeken en behandelen met oog voor de fysieke aspecten én voor de psychische, sociale en omgevingsfactoren. Ook voor verpleegkundigen is het interessant, vanwege de aandacht voor o.a. dementie, vallen, hulpmiddelen en farmacotherapie.

Plaatsingscode: 605.932 Geri

Biologische markers van dementie

Mohit Dubey ontving afgelopen jaar een fellowship-subsidie waardoor hij onderzoek kan doen naar vroege en nauwkeurige biologische markers van dementie. Deze markers voorspellen het begin en het verloop van de ziekte. Hoe zit zijn onderzoek precies in elkaar? En wat kan zijn onderzoek gaan betekenen voor de behandeling van dementie? Hij neemt ons hierin mee in dit interview.

Voortgang bestrijding eenzaamheid

De coronacrisis ligt achter ons, maar nieuwe crises zijn in 2022 ontstaan. Dit raakt mensen die in eenzaamheid verkeren. Hoe het er op landelijk niveau voorstaat met de bestrijding van eenzaamheidsproblematiek, lees je in de voortgangsrapportage van het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' van staatssecretaris Van Ooijen (VWS). Hierin zet hij ook zijn actiepunten voor 2023 uiteen. Wat zijn jouw voornemens voor het nieuwe jaar?

Praktische tools voor palliatieve zorg

Voorkant van het resultatenboekje 'Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg'

Interessant e-boekje met praktische tips voor palliatieve zorgverleners: klik hier.

Welke woorden gebruiken ouderen?

Kwetsbaarheid komt vaak voor bij ouderen. Desondanks gebruiken zij zelf deze term niet of nauwelijks. Welke woorden gebruiken ouderen als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid? Welke woorden herkennen zij en in welke woorden herkkennen zij zichzelf?

Lees het interessante en relevante artikel 'Welke woorden ouderen gebruiken als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid: een Delphi-studie' via de link.

Nieuw e-magazine in het teken van ouderenzorg

Versterking aanpak eenzaamheid

E-magazine van ZonMw met onder andere:

‘We zitten op een goudmijn’ - over het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid

Reflectie leidt tot een betere aanpak van eenzaamheid - van initiatief naar erkende interventie

‘Eenzaamheid is geen plaag’ - pleit voor ander taalgebruik rondom ouderenzorg

Klik hier

Nieuw in TVZ: DOSSIER "Samen beslisen"

 Als de zorgverlener en patiënt gezamenlijk kijken naar wat het best past bij het individu, stijgt de kans op goede resultaten en tevredenheid. Hoe doe je dit? Wat zijn valkuilen en verbeterkansen voor verpleegkundigen?

INHOUD:

  • Gezamenlijke besluitvorming bij dementie
  • De ervaringsdeskundige om de ggz
  • Hulpmiddelen samen beslissen
  • Rollen van verpleegkundigen: Nieuwe handvatten

 

Lezen? Digitaal beschikbaar voor Zuyd.

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
Verpleegkunde,
Master ANP, Fysiotherapie
en Biometrie

Bas Nieuwenhuijsen​
045-4006029
Verpleegkunde

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur


Dit is een digitale service die je attendeert op de nieuwste verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven. Klik op de afbeelding.
Je kan volger worden, door te klikken op “Follow”.  Dat hoeft niet met een facebook of twitteraccount (klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

Wellicht is onderstaande GGZ scoop eveneens interessant voor je.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek