Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ouderenzorg - Geriatrie: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor professionals (in opleiding) in de ouderenzorg. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd, je kunt inloggen met je Zuyd-account

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd bibliotheek

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Thuistoegang tot bronnen

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek, kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy

Een alternatief voor EZ-proxy is:

► Library Access
     Voeg Zuyd Bibliotheek toe aan je browser.
     Bekijk de kennisclip!

Nieuw e-magazine in het teken van ouderenzorg

Versterking aanpak eenzaamheid

E-magazine van ZonMw met onder andere:

‘We zitten op een goudmijn’ - over het ZonMw-programma Versterking aanpak eenzaamheid

Reflectie leidt tot een betere aanpak van eenzaamheid - van initiatief naar erkende interventie

‘Eenzaamheid is geen plaag’ - pleit voor ander taalgebruik rondom ouderenzorg

Klik hier

Tijdschrift in de kijker: Geron - Thema Dementie

 

Nieuw in TVZ: DOSSIER "Samen beslisen"

 Als de zorgverlener en patiënt gezamenlijk kijken naar wat het best past bij het individu, stijgt de kans op goede resultaten en tevredenheid. Hoe doe je dit? Wat zijn valkuilen en verbeterkansen voor verpleegkundigen?

INHOUD:

  • Gezamenlijke besluitvorming bij dementie
  • De ervaringsdeskundige om de ggz
  • Hulpmiddelen samen beslissen
  • Rollen van verpleegkundigen: Nieuwe handvatten

 

Lezen? Digitaal beschikbaar voor Zuyd.

Nieuw in het boekenrek of digitaaal ...

HERZIEN: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Deze nieuwe, herziene editie is aangevuld met nog meer achtergrondinformatie en casussen. Ook zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over seksualiteit, diversiteit, shared decision making en E-health.

Plaatsingscode: 605.93 Inle

Ook digitaal voor Zuyd.

Zó werkt de ouderenzorg

De ouderenzorg is complex. Verreweg de meeste (94%) van de ouderen die zorg en ondersteuning krijgen, wonen thuis. Dit boek geeft inzicht in hoe de ouderenzorg in elkaar zit. Beschreven wordt wat ouderenzorg is en welke vormen van zorg en ondersteuning ouderen krijgen, inclusief mogelijke zorgroutes.

Plaatsingscode: 601.51 Wes

Leven en liefhebben met dementie

Mensen met dementie kunnen ondanks de beperkingen die zij ondervinden, een waardig en zinvol leven leiden, actief zijn en zelf beslissingen nemen. Over hoe dat kan en hoe je je kunt voorbereiden op een toekomst waarin de ziekte voortschrijdt, geven de auteurs (werkzaam voor Alzheimer Nederland) uitleg, tips en adviezen.

Plaatsingscode: 605.93 Leve

Het geheugenlabyrint: wegwijzer bij dementie

In het boek brengt neuroloog Rik Vandenberghe op toegankelijke wijze zijn kennis over dementie samen: van het prille begin, wanneer mensen voelen dat het misgaat en medische hulp zoeken, tot aan de diagnose en de verdere begeleiding.

Plaatsingscode: 605.93 Vand

NIEUW: Intimiteit en seksualiteit bij dementie

Het boek bespreekt een probleem waaraan in de professionele zorg weinig aandacht wordt besteed: het gemis van intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie en hun partners.
Handvatten voor professionals over hoe zij hier in hun werk aandacht aan kunnen besteden.
Met praktische adviezen aan professionals én mensen met dementie en hun partners.

Plaatsingscode: 605.93 Hoog

Leven op de dag: een mozaïek van de belevingswereld van mensen met dementie

Het blijkt dat er een enorme variatie in gedrag, beleving en verschijningsvormen zijn. Van buitenaf denken wij vooral aan droefenis en ellende. Maar wanneer je de verhalen en citaten leest blijkt er naast lijden ook kwaliteit van leven aanwezig. De belevingswereld van deze patiënten is heel geschakeerd en soms met veel (onbedoelde) humor en berusting. De schrijver heeft er een overzichtelijk boek van gemaakt aan de hand van de verschillende symptomen, het jezelf verliezen met persoonsverandering en eenzaamheid naast het lijden en de kwaliteit van leven.

Plaatsingscode:  605.93 Ekke

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap

In zes hoofdstukken komen verschillende thema’s aan bod die moreel verpleegkundig leiderschap illustreren: de morele grondslag van de zorgpraktijk, persoonsgerichtheid, zelfleiderschap, gender en diversiteit, preventie in de wijk, en telezorg. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van moreel verpleegkundig leiderschap is bij het geven van goede, persoons-gerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 613.44 More

NIEUW: Persoonlijke en professionele ontwikkeling tot verpleegkundige

In dit boek komen diverse thema’s aan de orde, waaronder: contact maken en een zorgrelatie aangaan, omgaan met emoties, grenzen voelen en aangeven, samenwerken, verpleegkundig leiderschap en initiatief nemen, ethische dilemma’s, morele sensitiviteit en afscheid nemen.

Plaatsingscode: 613 Hing

HERZIEN: Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie: Verpleegplannen en psychotrope medicatie

Alle hoofdstukken zijn grondig herzien en geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten• in het deel over psychofarmaca zijn geneesmiddelen toegevoegd die er sinds de vorige editie zijn bijgekomen en geneesmiddelen verdwenen die zijn vervallen• de verpleegkundige diagnoses zijn bijgewerkt op basis van de editie 2018-2020 van NANDA-I • de behandeling van psychiatrische aandoeningen is geheel gebaseerd op de DSM-5-classificatie.

Digitaal voor Zuyd.

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
Verpleegkunde,
Master ANP, Fysiotherapie
en Biometrie

Bas Nieuwenhuijsen​
045-4006029
Verpleegkunde

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur


Dit is een digitale service die je attendeert op de nieuwste verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven. Klik op de afbeelding.
Je kan volger worden, door te klikken op “Follow”.  Dat hoeft niet met een facebook of twitteraccount (klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

Wellicht is onderstaande GGZ scoop eveneens interessant voor je.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek