Skip to Main Content

Ouderenzorg - Geriatrie: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor professionals (in opleiding) in de ouderenzorg. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd, je kunt inloggen met je Zuyd-account

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd Bibliotheek

DiZ: Zoekmachine Zuyd Bibliotheek

Via DiZ doorzoek je meer dan 50 databanken in één keer. Handig en efficiënt!

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur

Scoop.it is een digitale service die je attendeert op de nieuwste verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd. 

► Je kunt volger worden door te klikken op “Follow”. Gebruik hiervoor je Zuyd-mailadres.
Klik hier voor alle Scoop.it-pagina's die je kunt volgen.

Lean Library Access

Direct toegang tot fulltext artikelen en publicaties, ook in Scholar. 

Lean Library Access is een extensie voor je webbrowser. Deze kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft, kun je direct inloggen via Zuyd. Nu krijg je het volledige artikel te zien. 

Download op onze website.

Nieuwe en relevante (e-)boeken

Gerontological Nursing: Competencies for Care

Gerontological Nursing heeft een interdisciplinaire benadering, in het bijzonder gericht op studenten Verpleegkunde. Dit boek leidt je langs de belangrijkste onderwerpen in de gerontologie van vandaag de dag. Hierbij is onder meer aandacht voor valincidenten, slaapstoornissen en depressie/angst.

Digitaal voor Zuyd

Fast Facts for Dementia Care: What Nurses Need to Know

Fast Facts for Dementia Care biedt gerichte handvatten voor de zorg voor alle fasen van dementie in een breed spectrum aan klinische settings. Hierbij kun je denken aan acute zorg, langdurige zorg en thuis- en wijkgerichte zorg. In dit boek worden relatief laagdrempelige interventies aangeboden die verpleegkundigen kunnen toepassen om verslechtering van de dementieklachten te voorkomen. 

Digitaal voor Zuyd

Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk (herziene editie)

In dit boek is er veel aandacht voor verschillende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen, zoals hartfalen, COPD en dementie. Ziekte-overstijgende zaken - de wens om te stoppen met eten en drinken of om te sterven, euthanasie, palliatieve sedatie - komen in het tweede deel aan bod. Bovendien is er aandacht voor bijzondere patiëntgroepen, onder wie kinderen en patiënten met een migratieachtergrond. De aanpak is gericht op de eerstelijnszorg. 

Plaatsingscode: 603.2 Pall

Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg

In dit boek staat het klinisch redeneren centraal. In elk hoofdstuk wordt een klinisch probleem gepresenteerd. Door middel van een vraag-antwoordstructuur wordt de lezer meegenomen langs de leerstof. Dit leidt tot een behandelstrategie. Elk hoofdstuk eindigt met een beschouwing en de kernpunten die de inhoud van het hoofdstuk samenvatten.

Plaatsingscode: 603.2 Prob

Leerboek geriatrie: Probleemgeoriënteerd werken met ouderen

Leerboek geriatrie is een standaardwerk voor dit vakgebied. In deze herziene druk zijn bestaande hoofdstukken geactualiseerd en zijn nieuwe hoofdstukken over complexe besluitvorming, interprofessioneel leren, preventieve geneeskunde en COVID-19 bij ouderen toegevoegd. Hiermee past het boek goed in de huidige tijd waarin binnen de zorg steeds meer aandacht is voor onderwerpen als samen beslissen, interprofessioneel samenwerken en persoonsgerichte zorg.

Plaatsingscode: 605.93 Leer

NIEUW: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn

We leven steeds langer – langer in gezondheid, maar ook langer met chronische ziekten en beperkingen. Het huidige beleid is erop gericht dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen, ook als zij kwetsbaar worden. Dit geeft het belang aan van goede eerstelijnsgeneeskunde die voldoende is uitgerust om ouderen zonder en met matige tot ernstige ziektelast goed te behandelen en te begeleiden.

Plaatsingscode: 605.93 Muri
Ook digitaal voor Zuyd

Leven toevoegen aan de dagen: van slechtnieuwsgesprek tot laatste adem en rouw

Wat kan er met je gebeuren vanaf het moment dat je het slechte nieuws krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, tot het moment van je laatste adem? Longarts Sander de Hosson vertelt openhartig hoe dit proces verloopt met aansprekende en ontroerende patiëntverhalen. Hij gaat in op slechtnieuwsgesprekken, palliatieve zorg, de rol van zorgmedewerkers, de betekenis van de naaste omgeving, de schoonheid van een goed sterfbed, euthanasie en dilemmas waar een arts en patiënt voor staan.

Plaatsingscode: 603.2 Hoss

HERZIEN: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Deze nieuwe, herziene editie is aangevuld met nog meer achtergrondinformatie en casussen. Ook zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over seksualiteit, diversiteit, shared decision making en E-health.

Plaatsingscode: 605.93 Inle
Ook digitaal voor Zuyd.

Wils(on)bekwaam?

Veranderende wensen bij dementie

Patiënten iets te kiezen geven is een belangrijk thema in de zorg. Maar hoe ga je hiermee om als de zorgvrager aan dementie lijdt? Dit vraagstuk staat centraal in talloze ethische casussen. Het is ingewikkeld om te bepalen wanneer iemand wel/niet wilsbekwaam is. Harde antwoorden kan ook dit artikel niet bieden, maar het is erg de moeite!

Empowerment

Empowerment voor mensen met dementie

Empowerment is een veelbelovend uitgangspunt van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Het focust op talenten en competenties. Aandacht voor persoonlijke wensen en behoeften is hierbij belangrijk. Dit artikel geeft een samenvatting van het promotieonderzoek van Charlotte van Corven. Zij onderzoekt wat empowerment bij dementie inhoudt en hoe dit kan worden ondersteund.

► Download hier het proefschrift en de publiekssamenvatting van Charlotte van Corven

Welke woorden gebruiken ouderen?

Kwetsbaarheid komt vaak voor bij ouderen. Desondanks gebruiken zij zelf deze term niet of nauwelijks. Welke woorden gebruiken ouderen als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid? Welke woorden herkennen zij en in welke woorden herkkennen zij zichzelf?

Lees het interessante en relevante artikel 'Welke woorden ouderen gebruiken als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid: een Delphi-studie' via de link.

Thuisherstel

Slimmer én samen op weg naar toekomstbestendige geriatrische revalidatie

"Eén op de drie ouderen herstelt onvoldoende na opname in het ziekenhuis. Er liggen veel kansen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven. Dit is noodzakelijk gezien de toenemende vergrijzing, nijpende personeelstekorten en de wens om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Geriatrische revalidatie moet daarom slimmer worden vormgegeven, onder meer door innovatieve interventies."

► Binnen het bijzonder lectoraat Geriatrische Revalidatie (InHolland) wordt de samenhang tussen geriatrische revalidatie en innovaties onderzocht.
► De lectorale reden biedt stof tot nadenken over een toekomstbestendige geriatrie.

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Bas Nieuwenhuijsen​
045-4006029
Verpleegkunde
GGZ | POH | Master GI

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
Master ANP, Fysiotherapie
en Biometrie

Gratis e-learnings

Zoek je opties om je op je eigen tempo verder te verdiepen in bepaalde onderwerpen? E-learnings van kennisinstellingen kunnen een goede optie zijn. Klik eens op deze links; deze e-learnings zijn allemaal gratis te volgen: 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek