Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mens en Techniek Biometrie: Zoektips

Trunceren

Trunceren is het weglaten van een gedeelte van een woord na de woordstam, dat vervolgens vervangen wordt door een truncatieteken (*). Het teken dat het gedeelte van een woord vervangt wordt ook wel een wildcard of joker genoemd.

Bijv.: biometr* = biometrie
                          biometrische
                          biometry
                          biometrical

De getrunceerde zoekterm moet ten minste 3 tekens bevatten. Links, midden en rechts trunceren is ook mogelijk.
Dit is erg handig als de spelling van een woord(en) kan verschillen of als je zowel naar het enkelvoud als naar het meervoud van een term zoekt. Bijvoorbeeld:
ele*troni*a   = elektronika
                       electronica
                       elektronica
                       electronika

!Opgelet! Truncatietekens kunnen verschillen per databank  
                                  ? of  * of ! of + of $

Booleaans zoeken: AND / OR / NOT

Wat is booleaans zoeken?
Boleaans zoeken is zoeken met een combinatie van termen.

LET OP: de operatoren altijd in hoofdletter


AND: hierbij worden termen met elkaar gecombineerd, bijvoorbeeld => biometrische AND beveiliging
OR: hierbij komen een van de twee (of meerdere) termen voor (gebruik van synoniemen), bijvoorbeeld => drukmeting OR warmtemeting
NOT: hierbij worden termen uitgesloten, bijvoorbeeld => vingeraderpatroonherkenning NOT vingerafdrukherkenning

Exact zoeken met gecombineerde termen

Hoe zoeken met 2 of meerdere termen?
Gebruik de aanhalingstekens " " als je exact naar een term wilt zoeken die uit meerdere woorden bestaat zoals "biometrische spraakherkenning" of "social media"

Technisch woordenboek


TecDic is een online Nederlands-Engels technisch woordenboek

Van Dale Online Woordenboeken

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek