Skip to Main Content

Business Process Management: Deskresearch

LibGuide voor de eerstejaars Business Studies, voor het domein Business Process Management/Procesmanagement

Onderzoek

Om je als student te helpen bij het doen van onderzoek, heeft Zuyd Bibliotheek een LibGuide over informatievaardigheden gemaakt. Je kunt de links naar de verschillende onderdelen vinden onder het kopje "Hoe start je je onderzoek". De zes kennisclips zijn gemaakt door het Platform Informatievaardigheden NHL Stenden Hogeschool (Leeuwarden)

Hoe start je je onderzoek

1: Onderzoeksvraag - Bepaal je onderwerp

3: Zoeken en vinden - Kies de juiste bronnen

6: Verwerken en evalueren - Bronnenlijst en APA

2: Onderzoeksvraag - Kies goede zoektermen

5: Beoordelen en selecteren - Welke bronnen zijn geschikt?

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek