Skip to Main Content

Built Environment: Stappen Literatuuronderzoek

Portal Informatievaardigheden

Bij het maken van je afstudeerscriptie heb je wellicht vragen. In deze LibGuide én in de Portal Informatievaardigheden staan een aantal filmpjes, van de Mediatheek NHL Hogeschool, die je verder op weg kunnen helpen. Bij het inleveren van je scriptie is het auteursrechtelijk van belang om het toestemmingformulier in te vullen. Hiermee geef je toestemming om je eindwerk te plaatsen in de HBO Kennisbank. Deze kennisbank maakt materiaal zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik.

De verschillende stappen van een goed onderzoeksproces worden uitgelegd in de Portal Informatievaardigheden. Iedere 'stap' opent in een nieuw venster.

 

Onderzoeksvraag ► | Zoeken en vinden ► | Beoordelen en selecteren ► | Verwerken en evalueren ►

Wanneer je begint met je afstudeerwerkstuk vraag je je wellicht af hoe je dit het best kunt aanpakken. Deze pagina en de portal Informatievaardigheid lichten het aanbevolen stappenplan voor literatuuronderzoek toe. Ook kun je de afstudeerpublicaties van anderen gebruiken om inspiratie uit te putten.

► Het is handig om je zoekproces in een logboek bij te houden. Zo kun je je keuzes altijd verantwoorden.
► Gebruik voor je logboek de sjablonen hieronder. 

Zoek je handvatten om Artificial Intelligence (AI) toe te passen tijdens je onderzoek?

► Het tabblad AI en literatuuronderzoek licht toe hoe je dit effectief en verantwoord kunt doen.

Stap 1: Onderzoeksvraag

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/XxqN-7wANjg

Stap 2: Zoektermen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/NTxms_oxB4g

Stap 3: Informatiebronnen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/GgXejmc3nGw

Stap 4: Zoeken

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/-ntHsTowUuU

Stap 5: Selecteren van informatie

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/Gvwl2JDGIBs

Stap 6: Verwerken van bronnen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/ohjRjIzfvk4

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek