Skip to main content

Built Environment: Home

Doorzoek informatiebronnen Zuyd - DiZ

Catalogus Zuyd Bibliotheek

Zoeken in DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) - uitgelegd

DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal elektronische bestanden kunt doorzoeken. 

Zoeken met Google Scholar - uitgelegd

Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar wetenschappelijke literatuur vanuit één zoekvak.

Nieuw in de collectie!

Dit 2e druk bevat extra items zoals grondmechanica, temperatuurspanningen, verkeersbelastingen, weerstand tegen bezwijken bij brand voor bestaande bouw, minimale betonafmetingen en betondekkingen bij brand en nog veel meer. Verder zijn er de tabellen aangepast ten gevolge van wijzigingen in de normbladen en is op veler verzoek de tabel ‘krachtsverdeling in rechthoekige platen’ uit de TGB1990 toegevoegd.

Examines innovation from different positions and through different conceptual lenses to reveal the richness that the theoretical perspectives offer to our understanding of the way that the construction sector actors innovate at both project and organizational levels. Brings together leading scholars to deconstruct the concept of innovation and to discuss the merits of different perspectives, their commonalities and their diversity. The result is an invaluable sourcebook for those studying and leading innovation in the design, the building and the maintenance of our built environment

In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de (technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet.

Scoop.it! Nieuwspagina voor Built Environment

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek