Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Built Environment: Home

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy
-------------------------------------------------------------

Een alternatief voor EZ-proxy is: 
► Library Access
Voeg de Zuyd Bibliotheek toe aan je browser?
Bekijk de kennisclip!
 

Nieuw in het boekenrek...

Bouwrecht in kort bestek. Geheel herziene uitgave!

Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk.

Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde

Met deze elfde druk heeft het Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde opnieuw een grote revisie ondergaan. De inhoud is aangepast aan de laatste versies van de Eurocodes, het stelsel van Europese en nationale normen op het gebied van bouwconstructies, en aan de laatste eisen van het Bouwbesluit. De tabellen zijn duidelijk en eenvoudig te raadplegen. Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde is een toonaangevend naslagwerk voor professionals en studenten van het mbo, hbo en de technische universiteiten.

Praktisch Projectmanagement 1

Praktisch projectmanagement 1 is een degelijke, complete leidraad bij het opzetten en realiseren van allerlei typen projecten. Het boek geeft antwoorden op alle mogelijke vragen rond projectmanagement. Al vele jaren onderscheidt Praktisch projectmanagement 1 zich door de praktische benadering, waarbij stapsgewijs de levenscyclus van een project wordt gevolgd, en door de heldere schrijfstijl.

De Bosatlas van de duurzaamheid

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Via de thema's klimaat, energie, grondstoffen, natuur, water, industrie, voedsel, vervoer, gebouwen en steden schetst de atlas de uitdagingen die er zijn, hoe duurzaam Nederland is, welk effect duurzame ontwikkelingen reeds hebben gehad en welke duurzame ontwikkelingen worden voorzien. 

 

Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen

Onderwerpen als bouwrijp maken, riolering, gas/water, kabels, wegverhardingen, wegbebakeningen, wegverlichting en terreininrichting komen uitgebreid aan de orde. Op een bedrijventerrein kom je van alles tegen om het terrein maximaal te laten functioneren. Er worden dan ook een breed aantal onderwerpen onder de aandacht gebracht. Onderwerpen als bouwrijp maken, riolering, gas/water, kabels, wegverhardingen, wegbebakeningen, wegverlichting en terreininrichting komen uitgebreid aan de orde.

Kengetallen voor de GWW bestaat uit een serie van vier zakboekjes:
- Kengetallen kleine (re)constructies 1
- Kengetallen kleine (re)constructies 2
- Kengetallen onderhoud wegverhardingen
- Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen

Vastgoed exploitatiewijzer

Voor het inschatten van onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed en onroerende zaken. Met toegang tot 't online calculatieprogramma www.exploitatiewijzer.nl (basic versie). De Vastgoed Exploitatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed/onroerende zaken te kunnen inschatten. Negen categorieën gebouwen met in totaal ruim 110 gebouwtypen zijn voorzien van een kleurenfoto, een beknopte omschrijving en alle relevante gegevens. Ieder gebouw is voorzien van complete begrotingen voor onderhoudskosten (zowel preventief als correctief onderhoud), vervangingskosten voor tussentijdse vervangingen en herbouwkosten.
De gegevens zijn gebaseerd op de uitgebreide kostendatabase van Bouwkosten, onderdeel van Cobouw.

Handboek kwaliteitsborging voor het bouwen: heldere rolverdeling, hogere bouwkwaliteit

Het 'Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen: heldere rolverdeling, hogere bouwkwaliteit', beoogt door het uitleggen van de verschillende rollen de implementatie van deze grote verandering in de bouwsector te ondersteunen. Stapsgewijs wordt de bijdrage die van de verschillende?spelers? wordt verwacht beschreven, ondersteund door voorbeelden en de belangrijkste delen van de wet en regelgeving.0Alle rollen komen aan bod, maar vooral wordt ingegaan op de nieuwe of gewijzigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Vergunninghouder, de Kwaliteitsborger, de Aannemer/Bouwer, het Bevoegd Gezag, de Instrumentaanbieder en de Toelatingsorganisatie.

Zuyd Bibliotheek tijdens corona tijd

Corona tijd: Online bronnen zoeken en vinden

Werk je vanuit huis gebruik dan de 'thuistoegang-links' in de A-Z lijst van databanken. Bij deze links is dit icoontje zichtbaar. Deze links zijn ook opgenomen in de Libguide Built Environment 
en staan alle relevante bronnen bij elkaar bij Online Artikelen | Tijdschriften en Databanken.

Elektronische tijdschriften en E-books kun je zoeken via: Journals | E-books zoekmachine.

 

Een aantal handige tips! 

  • Voeg Library Access toe aan je browser. Library Access zorgt ervoor dat je al zoekende toegang krijgt tot informatie uit de vele databanken van Zuyd Bibliotheek.
  • Gebruik onze zoekmachine DiZ = ‘Doorzoek Informatie Zuyd’, veel online materiaal waar Zuyd Bibliotheek een licentie voor afsluit is beschikbaar via DiZ.
  • Gebruik als alternatief voor DiZ Google Scholar, maar zorg dat je instellingen aangepast zijn, zo kun je zien welke bronnen toegankelijk zijn via Zuyd. Bekijk hiervoor de kennisclip fulltext@Zuyd in Google Scholar.
  • Omdat je nu geen fysieke boeken kunt lenen, check je een titel (of zoek op een onderwerp) via GoogleBoeken Vaak is een gedeelte van een publicatie digitaal beschikbaar.
  • Volg de online Cursus Literatuuronderzoek in Moodle. 

 

 

NIEUW bij Built Environment

Toegang tot alle normen van de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

Scoop.it! Nieuwspagina voor Built Environment

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek