Skip to main content

Built Environment: Home

Bibliotheekgids gemaakt door Zuyd Bibliotheek voor studenten en medewerkers van de opleiding Built Environment.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy
-------------------------------------------------------------

Een alternatief voor EZ-proxy is: 
► Library Access
Voeg de Zuyd Bibliotheek toe aan je browser?
Bekijk de kennisclip!
 

Website Zuyd Bibliotheek

Zoeken in de catalogus

Zoek (wetenschappelijke) artikelen

Google Scholar  is een zoekmachine waarmee een groeiende verzameling wetenschappelijke publicaties wordt doorzocht. Deze publicaties vindt je niet met de 'gewone' Google.

 

Zoeken in DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) - uitgelegd

Zoeken met Google Scholar - kennisclip

BASE

Nieuw in de collectie

Bouwrecht in kort bestek. Geheel herziene uitgave!

Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk.

Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde

Met deze elfde druk heeft het Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde opnieuw een grote revisie ondergaan. De inhoud is aangepast aan de laatste versies van de Eurocodes, het stelsel van Europese en nationale normen op het gebied van bouwconstructies, en aan de laatste eisen van het Bouwbesluit. De tabellen zijn duidelijk en eenvoudig te raadplegen. Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde is een toonaangevend naslagwerk voor professionals en studenten van het mbo, hbo en de technische universiteiten.

Duurzame gebiedsontwikkeling en omgevingswet

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet werpt een kritisch licht deze veranderingen.

Handboek strategisch omgevingsmanagement

Het is dikwijls in de krant te lezen: projecten lopen vertraging op omdat er niet of nauwelijks rekening is gehouden met de reacties en invloed van belanghebbenden. Maatschappelijk resultaat gaat in deze processen verloren door onprofessioneel onderhandelen over conflicterende belangen. En niet alleen vertraging is een vervelend vervolg, het zorgt vaak ook voor extra kosten. Het 'Handboek Strategisch OmgevingsManagement' (SOM) laat zien dat het anders kan. 

 

Canvas Omgevingsmanagement

Naarmate de maatschappij meer ik-gericht raakt, neemt het belang van omgevingsmanagement in rap tempo toe. Voor steeds meer organisaties en overheden is een goede relatie met de omgeving van groot belang om de eigen doelen te realiseren. Door striktere regelgeving en door mondiger burgers en belangengroepen moet je je als opdrachtnemende partij een goed en compleet beeld vormen van de gevoeligheden die jouw project oplevert en hoe je daarmee om wilt gaan zonder extra kosten of vertragingen of reputatieschade op te lopen. 

Praktijkgericht onderzoek: opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren

In dit boek staat de relevantie van onderzoek voor de praktijk centraal. Op overzichtelijke en concrete wijze wordt uitgelegd wat onderzoek inhoudt. Praktijkgericht onderzoek; opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren doorloopt de vijf fasen uit de cyclus voor praktijkgericht onderzoek.

Word informatie-vaardig!: digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken

Word informatievaardig! biedt handvatten om efficiënt en kritisch om te gaan met informatie op het internet en in wetenschappelijke databases. In de derde editie is er meer aandacht voor het zoekenselecteren en verwerken van wetenschappelijke informatie. Ook wordt er nu aandacht besteed aan open access en het zoeken in verschillende soorten zoekmachinesDaarnaast is de casuïstiek uitgebreid.

Zo maak je een ondernemingsplan

Handig en helder stappenplan; - grotendeels zelfstandig te gebruiken door studenten; - met uitgebreide online ondersteuning, waaronder flitscolleges van auteur. Met Zo maak je een ondernemingsplan leren studenten aan de hand van een stappenplan zelfstandig een ondernemingsplan te schrijven.

Praktisch Projectmanagement 1

Praktisch projectmanagement 1 is een degelijke, complete leidraad bij het opzetten en realiseren van allerlei typen projecten. Het boek geeft antwoorden op alle mogelijke vragen rond projectmanagement. Al vele jaren onderscheidt Praktisch projectmanagement 1 zich door de praktische benadering, waarbij stapsgewijs de levenscyclus van een project wordt gevolgd, en door de heldere schrijfstijl.

Scoop.it! Nieuwspagina voor Built Environment

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek