Skip to Main Content

Built Environment: Beroeps- en vakverenigingen

Bouwbeurs

Bouwbeurs - Jaarbeurs in Utrecht. het is een vakbeurs met honderden exposanten, een prachtig contentprogramma en vele nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

De Bouwcampus

De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en schoolbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Als lid kunt u bovendien tijd en geld besparen met kosteloos advies, hulp bij uw bedrijfsvoering en nog veel meer ledenvoordelen.

CROW

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.

InfraTech

InfraTech in nationaal platform voor de infrasector.

Koninklijke NL Ingenieurs

Koninklijke NL Ingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. NLingenieurs werd in 1917 opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur.

MKB INFRA

MKB INFRA is dé brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken.

Stichting RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Eén van haar taken is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer.

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is een moderne werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw.

WoningBouwersNL

WoningBouwersNL is een vereniging van woningbouwspecialisten.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek