Skip to Main Content

ICT: Zoektips

Trunceren

Trunceren is het weglaten van een gedeelte van een woord na de woordstam, dat vervolgens vervangen wordt door een truncatieteken (*). Het teken dat het gedeelte van een woord vervangt wordt ook wel een wildcard of joker genoemd. De getrunceerde zoekterm moet ten minste 3 tekens bevatten. Links, midden en rechts trunceren is mogelijk.
Dit is erg handig als de spelling van een woord(en) kan verschillen of als je zowel naar het enkelvoud als naar het meervoud van een term zoekt. Bijvoorbeeld:
ele*troni*a   = elektronika
                       electronica
                       elektronica
                       electronika

!Opgelet! Truncatietekens kunnen verschillen per databank  
                                  ? of  * of ! of + of $

Van Dale Online Woordenboeken

Booleaans zoeken

Wat is booleaans zoeken?
Boleaans zoeken is gebruik maken van de termen AND, OR of NOT.
AND: hierbij worden termen met elkaar gecombineerd, bijvoorbeeld => energy AND systems
OR: hierbij komen een van de twee (of meerdere) termen voor (gebruik van synoniemen), bijvoorbeeld => cars OR vehicles OR automobile
NOT: hierbij worden termen uitgesloten, bijvoorbeeld => vehicles NOT bycicle 

Technisch woordenboek


TecDic is een online Nederlands-Engels technisch woordenboek

Zoeken met gecombineerde termen

Hoe zoeken met 2 of meerdere termen?
Gebruik de aanhalingstekens " " als je naar een term wilt zoeken die uit meerdere woorden bestaat zoals "smart grid" of "social media"

Informatievaardigheden

Hoe oriënteren?
Oriënteer je op je onderwerp, je zoektermen en je bronnen.

Hoe zoeken en vinden?
Zoek naar informatie met de juiste zoektechnieken.

Hoe kiezen en beoordelen?
De kwaliteit en de betrouwbaardheid van de gevonden informatie

Hoe refereren?
Citeren en verwijzen, APA-norm en referentiesoftware als Endnote

Hou rekening met auteursrechten en vermijd plagiaat. Meer informatie over deze richtlijn(en) kan je hier terugvinden.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek