Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ouderenzorg - Geriatrie: Boeken & E-books

Nieuw in het boekenrek of digitaal ...

HERZIEN: Preventie en gezondheidsbevordering door verpleegkundigen

Nieuwe elementen in deze negende, herziene druk zijn programmatisch studeren en programmatisch toetsen. Door het hele boek staan opdrachten die direct aansluiten bij de voorafgaande tekstdelen. Deze opdrachten hangen met elkaar samen en sluiten aan bij de beroepsinhoud en competenties. Het vertrekpunt hierbij is dat preventie staat of valt bij een gemotiveerde patiënt én een gemotiveerde verpleegkundige professional.
Deze negende druk sluit aan bij het boek "Verplegen vanuit ambitie"

Plaatsingscode: 601.6 Sass

Ook digitaal voor Zuyd

NIEUW: Maatwerk in gezondheid en welzijn: praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice

Het boek presenteert een benadering van Evidence Based Practice waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is voor de manier waarop de professional handelt. Dit vraagt van professionals om wetenschappelijk bewijs, klinische expertise en de voorkeuren van de client zorgvuldig te wegen en voor de besluitvorming gebruik te maken van de professionele ruimte.
In dit boek worden o.a. casussen gepresenteerd op de grens van gezondheid en welzijn. 

Plaatsingscode: 601.9 Maat

HERZIEN: Handbook of nursing diagnosis

Handbook of Nursing Diagnosis, now in an impressive sixteenth edition, is the ideal quick reference for nursing diagnosis information. This handbook offers practical guidance on nursing diagnoses and associated care. The quick-reference type scope of content, makes it easy for students to use while in clinical, in the classroom or simulation lab. 

Digitaal voor Zuyd

HERZIEN: Positieve leefstijlverandering: wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering

Aan de orde komen achtereenvolgens: Leefstijl, met onderwerpen zoals bewegen, roken, alcohol, voeding, overgewicht en ontspanning; Leefstijl veranderen; Kijken over de grenzen van disciplines; Kwetsbare doelgroepen: mensen met financiële problemen, psychiatrische aandoeningen en ouderen.

Plaatsingscode: 601.6 Stee

NIEUW: Effectief pitchen en presenteren: Hoe pak je overtuigend jouw podium?

Een overtuigende pitch of presentatie geven is een belangrijke basisvaardigheid voor studenten en (young) professionals. 
In tien praktische hoofdstukken laat de auteur zien hoe je in kleine én grote groepen een korte of lange pitch of presentatie met impact kunt geven, zowel offline als online. Elk hoofdstuk biedt direct toepasbare kennis en oefeningen. 

Plaastingscode: 499.4 Gils

Kwaliteit verbeteren in de zorg

Dit leerboek bevat een werkbare combinatie van een bedrijfsmatige benadering van kwaliteit met de meer reflexieve, mensgerichte benadering van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 601.91 Rubr

HERZIEN: Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie: verpleegplannen en psychotrope medicatie

Nieuw in deze druk:

  • alle hoofdstukken zijn grondig herzien en geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten
  • in het deel over psychofarmaca zijn geneesmiddelen toegevoegd die er sinds de vorige editie zijn bijgekomen en geneesmiddelen verdwenen die zijn vervallen
  • de verpleegkundige diagnoses zijn bijgewerkt op basis van de editie 2018-2020 van NANDA-I 
  • de behandeling van psychiatrische aandoeningen is geheel gebaseerd op de  DSM-5-classificatie

Plaatsingscode: 606.84 Town

Ook digitaal voor Zuyd

Handboek psychiatrie in de laatste levensfase

Bij veel mensen roept de laatste levensfase intense emoties op. In deze fase ontstaan bij de patiënt naast de primaire medische behoeften ook psychosociale, spirituele en culturele noden. De geestelijke gezondheidszorg kan hierin een belangrijke rol vervullen. Toch krijgt de laatste levensfase binnen de ggz weinig aandacht. Dit is opmerkelijk: onderzoek toont aan dat psychiatrische aandoeningen op heel verschillende manieren geassocieerd zijn met de dood.

Plaatsingscode: 606.5 Mari

Stoelentechniek: Theorie en praktijk

Dit boek helpt therapeuten om de stoelentechniek toe te passen in hun praktijk. Met die techniek kunnen ze cliënten helpen afstand te nemen van oude overtuigingen en verstandelijk inzichten om te zetten in correctieve emotionele ervaringen. Voor therapeuten die al ervaring hebben met de techniek biedt het boek handvatten om effectiever de uitdagende situaties te kunnen hanteren bij het toepassen van de stoelenoefening.

Plaatsingscode: 614.1 Wijn

Ook digitaal voor Zuyd

Boeken & Ebooks Geriatrie - Ouderenzorg

Boeken & Ebooks Dementie

Zoekmachine Google Books

Dit is een extra mogelijkheid om te zoeken naar boeken. De zoekmachine zoekt niet enkel in een titel, maar ook in inhoudsopgaven en soms in de volledige tekst. Daardoor kan je meer en andere zoektermen gebruiken dan in de catalogus van Zuyd waarin de trefwoorden vastliggen.
Vervolgens kun je checken of Zuyd de gevonden titel in de collectie heeft.
In sommige gevallen vind je volledige hoofdstukken of boeken.

Ebooks in Open Acccess

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek