Skip to Main Content

Zoeken en vinden: Introductie informatiebronnen

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Kennisclip: Informatiebronnen

Bron: Mediatheek NHL Hogeschool

Introductie: Informatiebronnen

Er zijn vele soorten informatiebronnen, geschikt voor verschillende doeleinden. Soms heb je globale informatie ter oriëntatie nodig, de andere keer meer diepgaande informatie op een bepaald vakgebied of statistische gegevens. Het is goed te weten welke soorten bronnen te gebruiken zijn voor het vinden van de informatie die jij zoekt.

Informatie is op verschillende manieren in te delen.

Oriënterend - Verdiepend - Actueel

Oriënterende informatie gebruik je om je opdracht te verhelderen en je zoektermen te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan woordenboeken, encyclopedieën en informatie, gevonden met algemene zoekmachines.

Verdiepende informatie is nodig om je onderwerp te doorgronden en relevante begrippen en theorieën te vinden. Dit is belangrijk om je onderwerp af te bakenen en je zoektermen te verfijnen. Dit soort informatie vind je op de website van de bibliotheek en in de LibGuides. 

Actuele informatie geeft een overzicht van de meest recente ontwikkelingen, in het algemeen of op een bepaald vakgebied. Hiervoor kun je kranten, websites en tijdschriftartikelen raadplegen. Let hierbij goed op de betrouwbaarheid.

Full text - Bibliografisch - Feitelijk

Full text bronnen bieden toegang tot volledige publicaties. Je kunt dan snel zien of een publicatie relevant is. Dit soort publicaties is vaak niet vrij toegankelijk, meestal moet er voor betaald worden. Een voorbeeld van een full text bron is een databank met wetenschappelijke artikelen.

Bibliografische bronnen worden ook wel verwijzende bronnen genoemd. Deze bronnen bieden gegevens over publicaties zoals: titel, auteur, uitgever, jaar van uitgave, samenvatting en vaak ook de vindplaats van het full text document. Een voorbeeld van een bibliografische bron is een catalogus. 

Feitelijke bronnen bieden reeds beschikbare feitelijke gegevens of data. Dit kunnen statistische gegevens zijn, bedrijfsgegevens of gegevens over landen, Een voorbeeld hiervan is StatLine, de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wetenschappelijke informatie

Wordt geschreven voor en door wetenschappers.

Kenmerken van dit soort publicaties:

  • Peer reviewed
  • Systematische opbouw met inleiding, probleemstelling, methoden, resultaten
  • discussie en conclusies
  • Beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethode
  • Wetenschappelijk, genuanceerd taalgebruik
  • Onderzoeksgegevens (kwantitatieve gegevens, grafieken, tabellen, analyses originele teksten
  • Bronvermelding in de tekst en verantwoorde literatuurverwijzingen

                                

Er zijn databanken met informatie over een specifiek vakgebied, bijv. PubMed (medisch)  en er zijn multidisciplinaire databanken zoals ScienceDirect en Wiley
Verder zijn er vrij toegankelijke websites met wetenschappelijke informatie zoals NARCIS

Vakgerichte informatie

Specialistische informatie op een bepaald vakgebied. Het betreft informatie die gericht is op de beroepspraktijk en beroepsbeoefenaren. Dit is te zien aan het gebruik van vaktaal, variërend van eenvoudig tot ingewikkeld. Toepasbaarheid van de informatie staat centraal. Er zijn vaak geen literatuurverwijzingen toegevoegd.

Er zijn vakgerichte tijdschriften waaronder Onze Taal en Zorgvisie 
en databanken zoals   

Populaire informatie

Geschreven voor een breed publiek, meestal zonder bronvermelding en daardoor niet te gebruiken als bron bij serieus onderzoek. Je kunt deze informatie wel gebruiken om je te oriënteren op een onderwerp.

Voorbeelden hiervan zijn opiniebladen zoals HP/De Tijd, Vrij Nederland, Elsevier, Opzij en nieuwssites zoals nu.nl

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Gebaseerd op een LibGuide van de Vrije Universiteit Amsterdam

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek