Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Zoeken en vinden: Type Informatiebronnen

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Tijdschriftartikelen

Wetenschappelijke tijdschriften (gedrukt en online)

In deze tijdschriften vind je artikelen geschreven door wetenschappers op een bepaald vakgebied en peer reviewed voor publicatie. Onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten worden vaak het eerst verspreid via wetenschappelijke tijdschriften.

Hoewel er nog steeds veel wetenschappelijke tijdschriften in papieren vorm verschijnen, wordt er steeds meer online gepubliceerd in e-journals en databanken.

Vakgerichte tijdschriften (gedrukt en online)

Informatie betreffende een bepaald vakgebied, gericht op beroepspraktijk en - beoefenaren.

     

Populaire tijdschriften (gedrukt en online)

Geschreven door een journalist voor een breed publiek.

  

Kranten

Kranten bieden actuele informatie over recente gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld.

Zuyd Bibliotheek heeft abonnementen op de papieren versie van de belangrijkste Nederlandse en enkele buitenlandse dagbladen. In de databank Nexis Uni kun je krantenartikelen zoeken op trefwoord.

   

Boeken

Encyclopedieën

Encyclopedieën (gedrukt en online) worden gebruikt om snel beknopte informatie over een onderwerp te vinden. Bij gebruik van Wikipedia moet je er aan denken dat de kwaliteit van de informatie wisselend is en dat de informatie niet altijd 100% betrouwbaar is.

Woordenboeken

Woordenboeken (zowel gedrukt als online) gebruik je om termen, begrippen op te zoeken die gerelateerd zijn aan jouw onderwerp.

Monografieën (Boeken | E-boeken)

Monografieën worden gepubliceerd in gedrukte boeken maar er wordt steeds meer digitaal gepubliceerd in de vorm van e-boeken.

     

          (Boek)                        (E-boek)

Handboeken

Een handboek geeft een overzicht van de stand van zaken binnen een bepaald wetenschapsgebied of een deeldiscipline daarvan.

  

Bladmuziek

Bladmuziek is een handgeschreven of gedrukte vorm van muzieknotatie. Bladmuziek is hoofdzakelijk  in geprinte vorm beschikbaar in de bibliotheek, maar ook online bijvoorbeeld in IMSLP.

  

Andere bronnen

Databanken

Een (full text) library databank is een doorzoekbare collectie wetenschappelijke literatuur. Er zijn multidisciplinaire databanken (over diverse vakgebieden) en onderwerpspecifieke databanken (over één specifiek onderwerp of vakgebied).

Multidisciplinaire voorbeelden Onderwerpspecifieke voorbeelden

 

 

Statistische bronnen

Statistische gegevens gebruik je om je onderzoek of rapport te onderbouwen. Voorbeelden van Statistische bronnen:

   

Dissertaties/Proefschriften

Disssertaties/proefschriften gebruik je om kennis te nemen van onderzoeksresultaten van studenten en lectoren. Databanken op dit gebied zijn:

 

Rapporten

Rapporten van overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven zijn waardevolle informatiebronnen bij veel wetenschapsgebieden.

Multimedia

Afbeeldingen, films en video.

  

Personen

Informatie verkregen via persoonlijk contact met een inhoudsdeskundige, zoals lectoren en professionals op het gebied van jouw onderwerp.

Informatie van internet + Social Media

Je kunt verschillende soorten van informatiebronnen op internet inclusief social media vinden, o.a. blogs en vlogs. Je moet zelf bepalen of de informatie bruikbaar (betrouwbaarheid!) is voor jouw doel.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek