Skip to Main Content

Informatievaardigheden Info voor Docenten

Informatievaardigheid in het curriculum

Informatievaardigheid is voor studenten van het hoogste belang om het meeste uit hun studie en latere beroep te halen. Dat zij de juiste informatie gemakkelijk weten te vinden en te verwerken is een grote overschatting gebleken. Explicitering van het belang van informatievaardigheid binnen het curriculum van de hogeschool zou een grote stap in de goede richting zijn.

De benodigde expertise om de diverse stappen op weg naar informatievaardigheid te identificeren en in een breed perspectief te plaatsen, is in de bibliotheek aanwezig. Zuyd Bibliotheek werkt in dit kader aan scholing van de medewerkers om deze vakinhoudelijke expertise aan anderen over te dragen, zowel aan studenten (via online ondersteuning) als docenten (via workshops, infoclips, LibGuides, online cursussen in Moodle inclusief een IV vragenbank).

Aanbevelingen van de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken

De Werkgroep Informatievaardigheden van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) heeft een aantal aanbevelingen op het gebied van informatievaardigheid opgesteld en deze gebundeld in twee uitgaven, te weten 

Informatievaardigheid in het curriculum: beleidsadvies en

Informatievaardigheid in het curriculum: praktijknotitie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de bibliotheek op locatie of mail naar bibliotheek@zuyd.nl

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek