Skip to Main Content

Informatievaardigheden Info voor Docenten

Tips voor de vormgeving van een leerlijn informatievaardigheden

 • Begin vroeg in de opleiding om studenten gelijk naar het juiste niveau op te tillen. Kies vervolgens eerstejaars vakken waarvoor studenten sowieso al literatuuronderzoek moeten doen. Studenten kunnen meteen betekenisvol met het geleerde aan de slag waardoor ze zich serieuzer verdiepen in de materie. Beoordeel het werkstuk integraal, met literatuuronderzoek als expliciet onderdeel. 
 • Neem herhalingsmomenten op in bv. het tweede en derde jaar, waarbij je de beoordeling aanscherpt ten opzichte van het eerste jaar. Het voorkomt dat de vaardigheid wegzakt zonder dat dit de studielast verhoogt. 
 • Train de studenten vlak voor ze aan hun afstudeerscriptie beginnen. Ze lopen bij het maken van de opzet aan tegen de enorme hoeveelheid beschikbare informatie. Training bespaart hen veel tijd. 
 • Afstemming tussen de docenten in het kader van een leerlijn rond bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden of academische vaardigheden verbetert de samenhang in het programma. Studenten begrijpen zo beter wat er van hen gevraagd wordt.

Stel je vooraf de volgende vragen

 • Bij welke studieonderdelen kan de cursus aanhaken?
  • Bijvoorbeeld een leeronderzoek, stage opdracht, een programma methoden en technieken, of het algemene vaardigheidsonderwijs. De cursus zou zodanig in het onderwijs moeten worden ingebed, dat de resultaten van de opdrachten de basis vormen voor een volgend studieonderdeel, bijvoorbeeld het schrijven van een scriptie, een rapport, de uitvoering van een project of het geven van een presentatie. Een goede timing is derhalve essentieel.
 • Welke voorbeelden zijn passend?
  • Uit de praktijk blijkt, dat deze bij voorkeur zo nauw mogelijk aansluiten bij de interesse van studenten.
 • Hoe vindt toetsing plaats?
  • Indien studenten opdrachten moeten maken: wat wordt getoetst? Met andere woorden: wat worden studenten nu feitelijk geacht geleerd te hebben?

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek