Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatievaardigheden Info voor Docenten

Scoringsrubriek voor Informatievaardigheden

De scoringsrubriek is een checklist met aandachtspunten voor het beoordelen van informatievaardigheden van studenten, ontwikkeld door Jos van Helvoort , hogeschooldocent aan de opleiding Informatiedienstverlening en Informatiemanagement van de Haagse Hogeschool.  

Behalve de beoordelingscriteria wordt ook het typerende studentengedrag op twee niveaus geoperationaliseerd. De scoringsrubriek is te gebruiken in het kader van de beoordeling van diverse studentenproducten zoals onderzoeksverslagen, eindscripties en essays. 

Voor meer informatie over de scoringsrubriek (incl. toelichting) en het proefschrift van Jos van Helvoort bezoek de HBO Kennisbank.

Infoclips - LibGuides - Moodle cursus

Zuyd Bibliotheek stelt infoclips, LibGuides en een Moodle IV leerlijn inclusief een vragenpool met meerkeuzevragen over informatievaardigheden ter beschikking. Dit alles kan geïntegreerd worden in de Moodle omgeving van de opleiding.

Meerkeuzevragen
Informatievaardigheden kun je toetsen met behulp van bijv. meerkeuzevragen. De ervaring leert dat na een dergelijke toets de studenten weliswaar over de vereiste basiskennis beschikken, maar dat ze nog niet zelfstandig literatuuronderzoek kunnen doen. Daar is oefening voor nodig, reflectie en feedback. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling ligt bij de docent. Zuyd Bibliotheek beoordeelt geen studenten, maar biedt wel een paar handige beoordelingsinstrumenten aan.

Opdrachten
Opdrachten die de student uitnodigen om zijn/haar keuzes voor bepaalde literatuur toe te lichten hebben een groot leereffect als je de resultaten klassikaal bespreekt. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek