Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Onderzoekscyclus: 2.Onderzoeksfase: Introductie

Tijdens het onderzoek: workflow

Deze fase betreft het verzamelen, opslaan, analyseren, organiseren, documenteren en delen van je onderzoeksdata. Het gaat om zaken als het veilig opslaan van je data, het maken van backups, het kiezen van een goede folderstructuur en bestandsnamen, correct versiebeheer
en het gebruiken van open bestandsformaten.

1. Maak voor de opslag van je data gebruik van de Zuyd-faciliteiten: ZuyData@figshare en/of
    O-schijf; beide hebben een uitgebreide backup-regeling.
2. Bedenk de folderstructuur, naamgevingsconventie en methode voor versiebeheer vóór de
    start van het project en leg het bij voorkeur vast in het datamanagementplan. Het bespaart
​    je een hoop frustratie als dit vanaf het begin vastligt en goed onderhouden kan worden.
    Als files worden gedeeld zijn standaard naamgevingsconventies zelfs nog belangrijker.

Online platforms

Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM)

Het LCRDM faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland in nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Vijf werkgroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van diverse aspecten die de bouwstenen vormen van goed datamanagement(beleid) gedurende de gehele onderzoekscyclus:
​- faciliteiten en data-infrastructuur;
- juridische aspecten en zeggenschap;
- financiële aspecten;
- onderzoeksondersteuning en advies;
- bewustwording / engagement.

 

Research Data Netherlands (RDNL)

RDNL is een nationaal samenwerkingsverband waarbinnen drie data-archieven (4TU, DANS, SURFsara) hun krachten bundelen om duurzame archivering en hergebruik van onderzoeksdata te bevorderen. 

RDNL biedt onder andere de cursus Essentials 4 Data Support aan, waarin per onderzoeksfase veel achtergrondinformatie te vinden is m.b.t. datamanagement. 

Zuyd support

Team Research Support
Zuyd Bibliotheek

Marsha Bokhorst
Nieuw Eyckholt - Heerlen
marsha.bokhorst@zuyd.nl
045-4006029

Lilian van de Burgt
Brusselseweg - Maastricht
lilian.vandeburgt@zuyd.nl
043-3466620

Ingrid Kars
Ligne - Sittard
ingrid.kars@zuyd.nl
046-4207020

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek