Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwerken en evalueren: Citeren en Parafraseren

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheid

De basisregels voor het verwijzen in de tekst

Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een blog. Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Je schrijft bij een verwijzing in de tekst altijd de auteur en het jaartal van publicatie van de bron op. Als je een citaat gebruikt dan vermeld je daarnaast ook altijd het paginanummer van het desbetreffende citaat.
Dus:

  • Parafrase/samenvatting:   (Achternaam van de auteur(s), jaartal van publicatie)
  • Citaat:                                  (Achternaam van de auteur(s), jaartal van publicatie, paginanummer(s))

Citeren: wat is het?

Het gebruikmaken van onderzoek van anderen kan op twee manieren: citeren en parafraseren.
Citeren is het letterlijk overnemen van een gedeelte van een tekst. Deze tekst is meestal door iemand anders geschreven, maar je mag ook citeren uit je eigen publicaties. Je moet altijd aangeven waar het citaat vandaan komt: de Bronvermelding.

Een citaat mag niet te lang zijn. Je gebruikt een citaat om je eigen betoog kracht bij te zetten of juist om tegenvoorbeelden te geven bij je eigen betoog. Het is niet de bedoeling dat je verslag uit alleen maar citaten bestaat.

In de tekst maak je een korte verwijzing door auteursnaam, jaar van publicatie en paginanummer te noemen. De volledige bronvermelding plaats je in de bibliografie aan het einde van je verslag. Zie ook de Literatuurlijst.

Kennisclips Citeren met DiZ, Google Scholar of catalogus (zie afspeellijst)

Parafraseren of samenvatten?

Een samenvatting is een verkorte weergave van een langer tekstgedeelte (bijvoorbeeld een aantal alinea’s, bladzijden, een hoofdstuk of een heel boek). Een samenvatting beperkt zich tot de hoofdlijnen en bevat veel minder woorden dan het origineel.
Ook als je samenvat moet de referentie opgenomen worden in de literatuurlijst!

Parafraseren: wat is het?

Parafraseren is in je eigen woorden weergeven wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. De parafrase moet altijd in de geest van de oorspronkelijke tekst zijn geformuleerd. Meestal is je eigen tekst niét langer dan de brontekst. Het moet duidelijk zijn wat je zelf zegt, wat de ideeën van anderen zijn en op welke tekst de parafrase gebaseerd is: de Bronvermelding.

In de tekst maak je een korte verwijzing door auteursnaam en jaar van publicatie te noemen. In tegenstelling tot citeren is het bij parafraseren niet noodzakelijk om een paginanummer te vermelden. Het mág wel.

De  volledige bronvermelding plaats je in de bibliografie aan het einde van je verslag. Zie ook de Literatuurlijst.

Verwijzen in de tekst: APA7

Weten hoe je moet verwijzen in de tekst door te citeren of te parafraseren?
Raadpleeg de digitale gids, op pagina 11 tot en met 23. 

Er zijn ongeveer 20 herziene en nieuwe APA-richtlijnen (APA7) met betrekking tot het vermelden van bronnen, in vergelijking met de vorige editie (APA 6th).
Klik hier voor de 10 belangrijkste verschillen.

Hieronder nog een aantal veel gestelde vragen:

Meerdere publicaties

Voorbeeld verwijzen naar meerdere publicaties [auteurs alfabetisch]:
... verschillende bronnen (Baarda et al., 2012; Fischer & Julsing, 2014; Migchelbrink, 2006) geven aan dat... 

Voorbeeld meerdere werken van één auteur [chronologisch]: 
…bla bla bla (Eisenberg, 2008, 2012, 2017) 

Meerdere publicaties van dezelfde auteur(s) in hetzelfde jaar:
...bla bla bla (Freeman, 2016a, p14) ...bla bla bla (Freeman, 2016b, p. 65) ...

Indirect verwijzen

Als het enigszins mogelijk is, moet je de oorspronkelijke bron raadplegen en daarnaar verwijzen. Soms heb je echter kennisgenomen van het werk van een auteur via een andere publicatie en is het niet mogelijk de oorspronkelijke publicatie in handen te krijgen. 

Brown (in Watts, 2015, p. 45) stelde . . .

In de literatuurlijst komt dan alleen de publicatie van Watts.

Voorbeeld citaat
- 40 woorden: 

aanhalingstekens

Jansen zegt hierover: “De tevredenheid van studenten neemt toe als de bibliotheek ook op zondag open is ” (2004, p. 32).
OF
In 2004 zegt Jansen hierover dat "de tevredenheid van de student toeneemt als de bibliotheek op zondag open is" (p. 32).

Voorbeeld citaat
+ 40 woorden:

witregel + inspringen

Uytendaele (2002, p. 6) zegt over het informatie- en communicatielandschap:

           Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
           bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek