Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwerken en evalueren: Evalueren

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheid

Evaluatie van het proces

Dit is het moment om te bepalen of je je zoektocht naar informatie kunt afsluiten omdat je tevreden bent over je zoekresultaten of dat je de cyclus nogmaals moet doorlopen met bijvoorbeeld andere zoektermen of meer of minder afbakening.

Na het afronden van je zoekgang is het goed te bepalen of je zoekresultaat ook echt bevredigend is.
Je zoekgang kan veel resultaten opleveren, maar dit zegt nog niets over de relevantie van het resultaat, of de mate waarin het resultaat een antwoord levert op je zoekvraag.
Ook kan je zoekresultaat op zich wel relevant zijn, terwijl je tegelijkertijd toch veel andere, ook relevante, informatie hebt gemist.

In de beoordeling van je zoekgang en zoekresultaat kun je je de volgende vragen stellen:

Zit er niet-relevante informatie tussen mijn zoekresultaten? Zo ja, hoe komt dat?

 • Niet genoeg termen gebruikt bij een best-match zoekactie
 • Niet genoeg elementen gecombineerd met een Booleaanse zoekactie
 • Twee woorden in één tekst betekent niet dat er een verband bestaat tussen beide in die bron
 • Woorden met meerdere betekenissen gebruikt
 • Zoekmachine zoekt op ongewenste woordvarianten
 • Te moeilijk specificeerbaar element noodgedwongen weggelaten

Heb ik relevante informatie gemist? Zo ja, hoe komt dit?

 • Niet de juiste informatiebron gezocht (handboek, rapport, artikel e.d.)
 • Té veel elementen uit de zoekvraag gecombineerd
 • Type- of spellingfouten
 • Zoeken met aanhalingstekens (exact zoeken) te beperkend
 • Veel varianten in spelling mogelijk
 • Te algemene begrippen, niet het juiste vakjargon
 • Moeilijk specificeerbaar element

Evaluatie van het product

Ben je tevreden over het eindproduct? Over welke onderdelen ben je niet of minder tevreden en waarom? Geef, zo mogelijk, aan wat je had kunnen/moeten doen om een nog betere resultaat te halen.

 • Presenteer de resultaten van je onderzoek op een manier die past bij je onderzoek. Dat kan dus zijn in de vorm van een schriftelijk verslag, maar ook in de vorm van een advies, een krantenartikel of een ander product.
 • Hou rekening met de regels voor citeren en parafraseren, de  referenties en de literatuurlijst.
 • Soms moet je de resultaten van je onderzoek ook mondeling presenteren. Vraag je in dat geval af welke presentatievorm het best bij je onderzoek en de doelgroep past. Vraag je ook af of je hierbij een PowerPoint Presentatie, prezi of een poster wilt gebruiken. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek