Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Beoordelen en selecteren: Artikelen beoordelen

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Relevantie: beoordelingscriteria

Aansluiting bij vraag en doel
 • Geeft de informatie antwoord op je vragen?
 • Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep waarvoor je schrijft?
 • Geeft het artikel een algemeen beeld weer?
Volledigheid
 • Geeft het artikel een volledig beeld? Zijn meer bronnen nodig?
Actualiteit
 • Hoe actueel moet de informatie zijn, gezien je onderzoek?
 • Wat is het jaar van verschijnen van dit artikel?
 • Kun je verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn?
 • Als er verwezen wordt naar andere bronnen, hoe recent zijn deze?

 

Betrouwbaarheid: beoordelingscriteria

Autoriteit
 • Wie is de auteur en welke autoriteit heeft hij?
 • Wat is zijn achtergrond en heeft hij vaker gepubliceerd?
 • Hoort de auteur bij een bepaalde (onderzoeks)instelling of organisatie?
 • Met welke bedoeling is het artikel geschreven?
 • Is "peer review" belangrijk bij jouw onderzoek? Is hier sprake van bij totstandkoming van dit artikel?
Juistheid
 • Kloppen de feiten in het artikel?
 • Worden meningen onderbouwd?
Objectiviteit
 • Wordt de informatie objectief weergegeven?
 • Bevat het artikel vooral meningen of feiten?
 • Wat is het doel van het artikel? Informatief, opiniërend, amusement, commercie, ...
Kwaliteit tijdschrift
 • Hoe ziet het eruit? Professioneel, inhoudsopgave, colofon, ...
 • Door wie wordt het uitgegeven? Beroeps- of vakvereniging, instelling, uitgever, ...
Controleerbaarheid
 • Zijn de feiten of gegevens controleerbaar?
 • Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen? Hoe is de kwaliteit van de bronnenlijst?

 

Een voorbeeld

Je schrijft een verslag over leren en spelen. Je hebt het artikel School is ook opvoeden: werken is nepspelen van Martine Delfos gevonden in het tijdschrift De wereld van het jonge kind uit januari 2004 (blz. 130-133).

Relevantie

 • Het artikel sluit goed aan bij je vraag, het geeft een interessante kijk op het onderwerp
 • Voor een vollediger beeld van je onderwerp en andere invalshoeken ga je nog op zoek naar aanvullende informatie
 • Het artikel komt uit 2004 en is dus niet zo recent

Betrouwbaarheid

 • De auteur is een bekende onderzoekster en is een kernauteur. Zij heeft meerdere boeken/artikelen geschreven en deze worden veel geciteerd
 • Het doel van de auteur is te informeren over de mogelijkheden van de school in de opvoeding en de rol die spel daarin heeft
 • Het artikel geeft niet alleen objectieve informatie maar geeft ook een mening weer die goed wordt onderbouwd. In je verslag wil je deze kijk op het onderwerp graag opnemen
 • Een vaktijdschrift voldoet prima aan jouw doel. Collegiale toetsing (peer review) is niet van belang
 • Er is een goede literatuurlijst, die verwijst echter naar nog oudere literatuur

Conclusie

 • Het is een goed artikel en geschreven door een expert. Toch zou het beter zijn als je aanvullend nog recentere artikelen of boeken gebruikt voor je verslag.

 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek