Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Beoordelen en selecteren: Selecteren

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Schematiseren

  • Probeer de gevonden informatie onder te brengen bij het hoofdonderwerp en bij de verschillende deelonderwerpen.
  • Maak eventueel een schema van de gewenste indeling en de informatie die je daarbinnen wilt gaan gebruiken.
  • Maak van elke bron een korte samenvatting met daarin de essentie van hetgeen je kunt gebruiken of noteer een aantal steekwoorden bij de bron.

Structureren

Probeer vervolgens de informatie zoveel mogelijk te structureren.
Orden de gevonden bronnen en gebruik hierbij criteria die voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld:

  • publicatiedatum
  • primaire of secundaire bronnen
  • brontype (overzichtsartikel, interview, scriptie, onderzoeksverslag, handboek, ...)
  • gezaghebbend auteur, instituut, peer reviewed, ...

Informatie die je niet kunt gebruiken voor het beantwoorden van je zoekvraag: niet bewaren!

Bijstellen

  • Het is mogelijk dat je bepaalde deelonderwerpen nog moet uitdiepen of onderzoeken, je zult dan je zoektermen eventueel (weer) moeten aanpassen.
  • Door gevonden bronnen te raadplegen is de kans groot dat je extra zoektermen (vakjargon) ontdekt. Dan kun je bepaalde zoekstrategieën herhalen met deze terminologie. Denk hierbij aan het booleaans zoeken met OR als je een bepaalde strategie herhaalt.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek