Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Beoordelen en selecteren: Betrouwbaarheid

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Betrouwbaarheid

De mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt.
Als meerdere bronnen de informatie bevestigen is dit een teken dat de informatie waarschijnlijk klopt. Wanneer een bron niet betrouwbaar lijkt, kun je twee dingen doen:

 • Overweeg deze bron niet te gebruiken
 • Plaats een kritische opmerking

Autoriteit van de bron

 • Is de auteur een autoriteit? Is hij een erkende auteur in zijn vakgebied? Voor welke organisatie werkt hij? Wat is er bekend over de auteur?
 • Gaat het om een gerenommeerde organisatie?  Wie is de websitebeheerder? Een document of website van een gerespecteerde bekende organisatie is over het algemeen betrouwbaarder dan die van een vage stichting met dubieuze of onduidelijke doelstellingen
 • Is er sprake van sponsoring van auteur of organisatie? Sponsoring hoeft geen probleem te zijn, maar houd goed in de gaten dat er commerciële belangen mee kunnen spelen
 • Is er sprake van kwaliteitsbeoordeling? Zo ja, is er een redactie? Zijn artikelen ‘ge-peer-reviewed’?  Zeker bij peer review is er sprake van een grote mate van betrouwbaarheid omdat verschillende deskundigen/wetenschappers zo’n artikel al kritisch hebben beoordeeld

Betrouwbaarheid van de inhoud

Juistheid

 • Kloppen de feiten? Ga na of ze bevestigd worden in een andere bron. Let op: zie je steeds dezelfde letterlijke tekst terug, dan is de informatie geknipt en geplakt en is het onwaarschijnlijk dat de makers van de bron de informatie gecontroleerd hebben
 • Worden meningen onderbouwd met feiten?
 • Komt de informatie uit een primaire bron of uit de tweede hand?

Objectiviteit

 • Wat is het doel van de informatie? Is het doel informeren, opinievorming, propaganda etc.?
 • Gaat het om (harde) feiten of meningen?
 • Wordt het onderwerp van meerdere kanten belicht?

Kwaliteit informatiebron

 • Ziet de informatiebron er professioneel uit?

Controleerbaarheid

 • Is er sprake van bronvermelding? Wat is de kwaliteit van die bronnen? Is na te gaan of informatie juist en volledig is?

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek