Skip to Main Content

Beoordelen en selecteren: Boeken beoordelen

Onderdeel van de Portal Informatievaardigheden

Relevantie: beoordelingscriteria

Aansluiting bij vraag en doel

 • Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep?
 • Is een boek als informatiedrager geschikt voor je informatiebehoefte?
 • Geeft het boek een algemeen beeld weer?
 • Voldoet het niveau aan je eisen? Let hierbij ook op autoriteit.
Volledigheid
 • Geeft het boek een volledig beeld weer? Zijn meer bronnen nodig?
Actualiteit
 • Is actuele informatie van belang voor je onderzoek?
 • Wat is het jaar van uitgave?
 • Is dit de meest recente druk?
 • Zou je kunnen verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn?
 • Als er verwezen wordt naar andere bronnen, hoe recent zijn deze?

 

Betrouwbaarheid: beoordelingsciteria

Autoriteit
 • Wie is de auteur en welke autoriteit heeft hij?
 • Wat is zijn achtergrond en heeft hij al vaker gepubliceerd?
 • Is er een redacteur/redactie?
 • Met welke bedoeling heeft de auteur het boek geschreven?
Objectiviteit
 • Wordt de informatie objectief weergegeven?
 • Bevat de publicatie vooral feiten of meningen?
 • Wat is het doel van het boek? Informatief, opiniërend, amusement, ...
Juistheid
 • Kloppen de feiten in het boek?
 • Worden meningen onderbouwd met feiten?
Kwaliteit boek
 • Ziet de publicatie professioneel uit?
 • Wie heeft het uitgegeven?
Controleerbaarheid
 • Zijn de feiten of gegevens controleerbaar?
 • Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen? Hoe is de kwaliteit van de bronnenlijst?

 

Een voorbeeld

Je schrijft een verslag waarin je de psychologische aspecten van het onderwerp moet toelichten. Je hebt het boek Psychologie: een inleiding van Zimbardo gevonden.

Relevantie

 • Dit overzichtsboek legt begrippen en theorieën uit. Verschillende hoofdstukken en paragrafen sluiten goed aan bij je vragen. Ook het niveau sluit goed aan
 • De informatie in het boek lijkt vrij volledig. Het is toch aan te raden meer boeken te raadplegen zodat je een completer beeld krijgt en in staat bent kwaliteit en bruikbaarheid te vergelijken
 • Het is de meest recente druk, het boek beschrijft de huidige stand van zaken

Betrouwbaarheid

 • De auteurs zijn bekende psychologen. Zij hebben meerdere boeken en artikelen op hun naam staan en deze worden ook door anderen geciteerd
 • Het is een leerboek, vakliteratuur, uitgegeven door een bekende uitgever. Het doel is informeren
 • Er is een uitgebreide literatuurlijst met daarin ook recente bronnen. In de tekst wordt verwezen naar deze lijst, controle van de tekst is dus mogelijk

Conclusie

 • Het is op alle punten een goed boek om te gebruiken.

 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek