Skip to Main Content

Vertaalacademie: Woordenboeken | Encyclopedieën

Over woordenboeken

Een woordenboek heeft als hoofddoel de behandeling van het woord als taalkundig verschijnsel.

Het woordenboek vermeldt dus aspecten die kenmerkend zijn voor het woord als element binnen het taalsysteem: betekenis, uitspraak, oorsprong en herkomst, spelling, gebruiksmogelijkheden, eventuele vertaling, enz.

► Een grove indeling die je kunt maken is tussen vertalende en verklarende woordenboeken

Over encyclopedieën

Een encyclopedie heeft als hoofddoel de behandeling van de zaak die met een woord of naam wordt aangeduid.

Een encyclopedie behandelt dus de inhoud van de zaak en bespreekt allerlei aspecten daarvan: vorm, omvang, functie, voorkomen in plaats en tijd, omstandigheden, ontwikkeling, enz. 

Catalogusoverzicht encyclopedieën
► Encyclopædia Britannica (EN)
Encyclopedia.com (EN)
Encyclopédie Larousse (FR)
Wikipedia

 Woordenboeken

Van Dale Online woordenboek

Juridisch-Economisch Lexicon (NL-EN | EN-NL | NL-DU)

Verklarende woordenboeken

► Bekijk ook deze pagina van Onze Taal.

SpringerLink

Deze databank bevat duizenden Full Text e-books. Ook zitten er specialistische titels over veel verschillende vakgebieden in. 

► Zoek je een woordenboek of begrippenlijst? Check SpringerLink!

 Encyclopedieën

Encyclopedieën in de bibliotheek

Wikipedia

Wikipedia is een online encyclopedie die vaak door studenten gebruikt wordt. Het gebruik ervan is niet per definitie slecht.
Gebruik je Wikipedia, let dan op de volgende punten.

  • Wikipedia is een encyclopedie; gebruik het dan ook als naslagwerk en niet als bronmateriaal.  
  • De kwaliteit van Wikipedia pagina’s is wisselend; van zeer goed tot zeer slecht en inaccuraat. Je zult de pagina’s zelf moeten beoordelen op kwaliteit;
  • Knippen en plakken uit Wikipedia zonder bronvermelding is plagiaat.
  • Maak gebruik van de ‘sources’ en ‘external links’ onderaan de pagina (indien een pagina deze helemaal niet heeft is de informatie niet bruikbaar).

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek