Skip to Main Content

Praktijkondersteuning Huisartsenpraktijk (POH): Home

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de Praktijkondersteuners.

Begin met zoeken via Zuyd Bibliotheek

► Klik op het logo om de website te openen.

Digitale literatuur

Digitale literatuur nodig?

  1. Check vooral het overzicht van de tijdschriften en boeken voor de POH-AGZ, die online beschikbaar en doorzoekbaar zijn via Zuyd: Klik HIER.
  2. Gebruik de Catalogus en gebruik de filters aan de rechterkant om uitsluitend digitale bronnen te doorzoeken.
  3. Gebruik Google Scholar, maar zorg dat je instellingen aangepast zijn: zo kun je zien welke bronnen toegankelijk zijn via Zuyd. Bekijk hiervoor de kennisclip fulltext toegang in Scholar via Zuyd.
  4. Gebruik de Lean Library Access-extensie: hiermee herkent je browser welke digitale bronnen je via Zuyd kunt benaderen.

 

Vragen? Stel ze gerust: klik op Ask Your Librarian.

Selectie: Relevante titels

CVRM in de huisartsenpraktijk

Uitgangspunt voor dit boek vormen de NHG-Standaard CVRM (2019) en de Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM (2019). Onderwerp van dit boek is cardiovasculair risicomanagement; de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van een hart- of vaatziekte. 

Plaatsingscode: 604.2 Boer

Astma en COPD in de huisartsenpraktijk

Dit boek ondersteunt zowel de huisarts als de praktijkondersteuner bij het volledige spectrum van de zorg voor patiënten met Astma en COPD, van de diagnostische tot aan de palliatieve fase.

Plaatsingscode: 605.14 Broe

Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk (herziene editie)

In dit boek is er veel aandacht voor verschillende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen, zoals hartfalen, COPD en dementie. Ziekte-overstijgende zaken - de wens om te stoppen met eten en drinken of om te sterven, euthanasie, palliatieve sedatie - komen in het tweede deel aan bod. Bovendien is er aandacht voor bijzondere patiëntgroepen, onder wie kinderen en patiënten met een migratieachtergrond. De aanpak is gericht op de eerstelijnszorg. 

Plaatsingscode: 603.2 Pall

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

De huisarts blijft steeds vaker en langer verantwoordelijk voor de zorg voor oudere patiënten. Om in deze situaties goede en haalbare zorg te bieden, is samenwerking essentieel: ouderenzorg is netwerkzorg, het motto van dit boek. Dat samenwerken gebeurt met de patiënt, de mantelzorgers en met het hele netwerk in de eerste lijn en de tweede lijn. Het boek richt zich op alle ouderenzorgmedewerkers in de eerste lijn en diegenen die daarvoor in opleiding zijn.

Plaatsingscode: 605.93 Oost

Handboek POH-GGZ (herziene editie)

Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijke thema's en patiëntgroepen die de generalistische POH-GGZ ziet. Er is onder meer aandacht voor angst- en stemmingsklachten, overspanning/burn-out en chronisch psychiatrische problematiek. Niet alleen is er extra aandacht voor jeugd en jongeren, ook is er een nieuw hoofdstuk over ouderen en wordt in deze nieuwe editie ingegaan op gender- en seksespecifieke zorg.

Plaatsingscode: 614.1 Hand
Ook digitaal voor Zuyd

Kleine Kwalen in de huisartsenpraktijk (herziene editie)

Dit boek beschrijft de diagnostiek en behandeling van 240 veelvoorkomende kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Het zijn relatief onschuldige aandoeningen, zoals kale plekken op het hoofd, platvoeten of een koortslip. Hierbij volstaat vaak uitleg en een goede voorlichting. Relevant voor de POH-AGZ.

Plaatsingscode: 604.2 Klei
Ook digitaal voor Zuyd

Effectieve leefstijlgesprekken: Een praktische start voor zorgverleners

Wil jij als zorgverlener in je spreekkamer zinvolle gesprekken voeren over leefstijl, met invloed op het gedrag van je patiënt? Prettige gesprekken die het verschil maken en jou geen energie kosten maar opleveren? Dan is dit boek de eerste stap. Je leert van openhartige gesprekken met collega's, over hun worstelingen met het thema leefstijl en de gesprekken hierover met patiënten. Middels praktische casussen leer je hoe je mensen een duwtje geeft richting een gezonder leven.

Plaatsingscode: 601.6 Aipa

Leefstijlgeneeskunde in de praktijk: Praktische handleiding voor de zorgprofessional

Dit boek helpt zorgprofessionals om leefstijlgeneeskunde toe te passen in hun eigen praktijk. Leefstijlgeneeskunde past in elke fase van de gezondheidszorg, van preventie van chronische ziektes tot onderdeel van de behandeling. Dit boek richt zich dan ook op alle zorgprofessionals, waaronder praktijkondersteuners en verpleegkundigen. Zo biedt het een startpunt om leefstijlgeneeskunde zorgbreed in te zetten.

Plaatsingscode: 601.6 Stre
Ook digitaal voor Zuyd

Kleine Kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren

Dit boek geeft een praktisch overzicht van kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren en verduidelijkt de overwegingen voor het handelen door huisartsen. Het richt zich in eerste instantie op huisartsen en huisartsen in opleiding, maar is ook waardevol voor verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 615.7 Klei

COMET voor negatief zelfbeeld: Handleiding voor therapeuten

Dit boek is een handleiding voor COMET, een kortdurende bewezen effectieve behandelmethode voor zelfbeeldproblematiek. 

Plaatsingscode: 417 Korr
Ook digitaal voor Zuyd

Meten met eHealth

Nieuwe website: Meten met eHealth

Wil je eHealth als meetinstrument toepassen in de zorg? Dan is deze nieuwe website enorm aanbevolen! In vijf stappen begeleidt deze site je van het formuleren van een meetvraag tot daadwerkelijke implementatie.

Bekijk Meten met eHealth

Stel je vraag

ChatGPT en literatuuronderzoek

De afgelopen maanden is ChatGPT enorm populair geworden. Ook in het onderwijs. Dit vraagt om een kritische houding, bijvoorbeeld rondom privacy, auteursrecht en intellectueel eigendom.

► De online module ChatGPT en literatuuronderzoek is door Zuyd Bibliotheek ontwikkeld om tegemoet te komen aan de huidige vraag naar handvatten voor het gebruik van AI tijdens het onderzoek.
Klik hier om de ChatGPT-module te volgen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek