Skip to main content

Geestelijke GezondheidsZorg: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor het domiein van de Geestelijke Gezondheidszorg. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd (zodra ze met hun Zuyd account zijn aangemeld).

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

Congres Behandeling van Trauma: 27/3/2020 Utrecht

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma.
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling.

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd bibliotheek

De bibliotheek tijdens het #Corona-virus#

LibGuide: Online bronnen tijdens coronacrisis

Naar aanleiding van deze corona tijden hebben verschillende uitgeverijen besloten om informatie vrij toegankelijk te maken.
In deze gids wordt diverse informatie per bron (e-boeken, tijdschriftartikelen, video etc.) in een tab weergegeven.

Klik HIER of op de afbeelding om naar de LibGuide te gaan.

 

 

Mentale gezondheid en het coronavirus (Trimbos Instituut)

undefined

 

 

 

 


De uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) en alle maatregelen die zijn afgekondigd, hebben invloed op de mentale gezondheid van bijna iedereen. Voor professionals verwijzen we naar betrouwbare kennis om mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en hun eigen mentale gezondheid te bewaken. (Bron: Trimbos Instituut)

Op deze pagina vind je onder meer:
- belangrijke kennisbronnen
- cliënten ondersteunen 
- zelf mentaal gezond blijven
Klik HIER om naar deze pagina te gaan

 BIBLIOTHEEKBLOG  

Nu Zuyd Bibliotheek ten gevolge van het Coronavirus voorlopig nog gesloten blijft, kan je middels de bibliotheekblog op de hoogte blijven over onze online dienstverlening. Je kunt je abonneren op onze berichten door in het rechtermenu bij 'Subscribe' je e-mailadres in te vullen.

Bibliotheekblog: https://libguides.bibliotheek.zuyd.nl/info (klik HIER)

Digitale literatuur nodig?

1- Check vooral het overzicht van GGZ- vaktijdschriften die online beschikbaar en doorzoekbaar zijn via Zuyd: Klik HIER

2- Gebruik Google Scholar, maar zorg dat je instellingen aangepast zijn, zo kun je zien welke bronnen toegankelijk zijn via Zuyd. Bekijk hiervoor de kennisclip fulltext toegang in Scholar via Zuyd

Omdat je nu geen fysieke boeken kan lenen, check je een titel (of zoek op een onderwerp) via Google Books. Vaak is een gedeelte van een publicatie digitaal beschikbaar.

Vragen? Stel ze gerust: christina.piovesan@zuyd.nl (of klik op Ask Your Librarian)

Artikel in de kijker... Gedrag sturen

 

In dit tweede artikel over de gedrag sturende benadering - het eerste verscheen in Denkbeeld, 2019/5 -
beschrijven Theo Hazelhof en Roel Bukkems hoe de psycholoog verzorgenden kan helpen anders te reageren op
uitingen van cliënten met een psychiatrische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.
De eerste resultaten zijn positief.

 

Verder lezen? Klik hier

Nieuw in het boekenrek ...

Het gekaapte Brein

Mensen met alcohol- of andere drugsproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliseerd en bieden weinig perspectief.

Dit boek verwerkt recente neurobiologische inzichten over verslaving tot een toepasbare praktijk. Het richt zich tot al wie te maken heeft met dit veelvoorkomend maatschappelijk probleem.

Plaatsingscode: 614.7 Deun

GIT-PD in de praktijk

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke participatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Plaatsingscode: 606.34 Git

Herziene editie: Ontwikkelingspsychologie II - levensloop vanaf de jongvolwassenheid

In de achtste editie van Ontwikkelingspsychologie II is er meer aandacht besteed aan ‘gezond blijven’; de gegevens rond motoriek, welzijn en fitheid zijn geactualiseerd, met aandacht voor de nieuwe bevindingen voor wat betreft ‘gezonde voeding’. Ook de gedeelten over huwelijk en samenleven zijn geactualiseerd en een paragraaf over gendergerelateerd geweld is toegevoegd. Verder zijn er veranderingen bij de beschrijving van de hormoontherapie, het ouderschap en de ziekte van Alzheimer.

Daarnaast zijn er nieuwe gegevens over kindersterfte wereldwijd toegevoegd en is er uitgebreide aandacht voor het einde van het leven, palliatieve zorg en euthanasie. Ook zijn de ethische aspecten rond recente thema’s zoals ‘voltooid leven’, en voor ‘rouwtaken’ en de verwerking van intens verlies uitgebreider beschreven.

Plaatsingscode: 416.25 Feld

Herkennen van ADHD bij volwassenen: diagnostiek en behandeling in de klinische praktijk

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg de meest recente kennis over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van ADHD bij volwassenen. Het beschrijft symptomen van ADHD bij volwassenen die niet aan bod komen in de DSM-5, zoals emotionele disregulatie, atypische beloningsgevoeligheid en problemen met tijdwaarneming en het executieve functioneren.

Plaatsingscode: 464.1 Will

De dokter en de patiënt met psychische problemen

Dit boek is geschreven voor huisartsen die samen met de praktijkondersteuner GGZ mensen met psychische problemen behandelen en begeleiden. Het boek biedt hen handvatten voor diagnostiek, behandeling en verwijzing. De auteurs illustreren dit  aan de hand van uitgewerkte casuïstiek.
Plaatsingscode: 614.1 Dokt

Het mens achter de labels: van het psychiatrisch handboek DSM

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Wil iemand met een eetstoornis gewoon dun zijn? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in dit boek. Want wie alleen maar het psychiatrisch handboek de DSM erop naslaat, weet daarna alles van de symptomen maar nog maar weinig van de mensen erachter.
Dit boek bevat ook tips voor naasten, hulpverleners en iedereen die beter wil begrijpen hoe het voelt om een psychische stoornis te hebben.

Plaatsingscode: 606.86 Koel

Perspectief op beter: hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen

Steeds meer professionals komen in aanraking met verwarde en sociaal kwetsbare mensen die goede hulp nodig hebben. Maar dat is vaak nog niet zo eenvoudig. Hoe voer je bijvoorbeeld die eerste lastige gesprekken, wat kan je doen als een gesprek niet gaat, hoe reageer je op agressie, mensen met een psychose? Perspectief op beter schetst aan de hand van vele thema’s hoe je deze hulp kunt leveren.

Plaatsingscode: 321.36 Lind

Volledig herzien: Patiëntgericht communiceren in de ggz

In deze herziene, tweede druk is veel aandacht voor de nieuwe ggz, herstelondersteuning, positieve gezondheid, eigen regie, en ervaringsdeskundigheid. Er zijn geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd over autisme en herstelondersteunende taal.

Plaatsingscode: 614.1 Stav

Culturele competenties in de GGZ: Theorie en praktijk

De multiculturele samenleving vraagt om 'zorg op maat', afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub)culturen. ''Culturele competenties in de ggz'' richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn.

Plaatsingscode: 614.26 Kort

HERZIEN: Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen

Deze vierde druk van het Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen is geheel bijgewerkt naar de meest recente wetenschappelijke en verpleegkundige inzichten. Er is nu bijvoorbeeld uitdrukkelijk stilgestaan bij verschillende aspecten van de moderne herstelvisie.

Plaatsingscode: 606.84 Leer

Filmpje in de kijker

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

Heb je een vraag?

   Loop de bibliotheek even
   binnen of stuur een mail.

Christina Piovesan
045-4006029
Verpleegkunde, Bèta,
Engineering en 
ICT

GGZ Nieuws Zuyd: word volger!!

Scoop.it! is een digitale service die je attendeert op de nieuwste GGZ vakliteratuur bij Zuyd. Je kan volger worden en zo op de hoogte blijven.
Klik links in het scherm op “Follow”.

Dat hoeft niet met een facebook/twitteraccount 
(klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek