Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verpleegkunde: Home

Stappen literatuuronderzoek

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Verpleegkunde. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd (zodra ze met hun Zuyd-account zijn aangemeld).

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd Bibliotheek

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot fulltext artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Nieuw in het boekenrek of digitaal ...

HERZIEN: Preventie en gezondheidsbevordering door verpleegkundigen

Nieuwe elementen in deze negende, herziene druk zijn programmatisch studeren en programmatisch toetsen. Door het hele boek staan opdrachten die direct aansluiten bij de voorafgaande tekstdelen. Deze opdrachten hangen met elkaar samen en sluiten aan bij de beroepsinhoud en competenties. Het vertrekpunt hierbij is dat preventie staat of valt bij een gemotiveerde patiënt én een gemotiveerde verpleegkundige professional.
Deze negende druk sluit aan bij het boek "Verplegen vanuit ambitie"

Plaatsingscode: 601.6 Sass

Ook digitaal voor Zuyd

NIEUW: Maatwerk in gezondheid en welzijn: praktische wijsheid van professionals in Evidence Based Practice

Het boek presenteert een benadering van Evidence Based Practice waarin de unieke situatie van de cliënt leidend is voor de manier waarop de professional handelt. Dit vraagt van professionals om wetenschappelijk bewijs, klinische expertise en de voorkeuren van de client zorgvuldig te wegen en voor de besluitvorming gebruik te maken van de professionele ruimte.
In dit boek worden o.a. casussen gepresenteerd op de grens van gezondheid en welzijn. 

Plaatsingscode: 601.9 Maat

HERZIEN: Handbook of nursing diagnosis

Handbook of Nursing Diagnosis, now in an impressive sixteenth edition, is the ideal quick reference for nursing diagnosis information. This handbook offers practical guidance on nursing diagnoses and associated care. The quick-reference type scope of content, makes it easy for students to use while in clinical, in the classroom or simulation lab. 

Digitaal voor Zuyd

HERZIEN: Positieve leefstijlverandering: wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering

Aan de orde komen achtereenvolgens: Leefstijl, met onderwerpen zoals bewegen, roken, alcohol, voeding, overgewicht en ontspanning; Leefstijl veranderen; Kijken over de grenzen van disciplines; Kwetsbare doelgroepen: mensen met financiële problemen, psychiatrische aandoeningen en ouderen.

Plaatsingscode: 601.6 Stee

NIEUW: Effectief pitchen en presenteren: Hoe pak je overtuigend jouw podium?

Een overtuigende pitch of presentatie geven is een belangrijke basisvaardigheid voor studenten en (young) professionals. 
In tien praktische hoofdstukken laat de auteur zien hoe je in kleine én grote groepen een korte of lange pitch of presentatie met impact kunt geven, zowel offline als online. Elk hoofdstuk biedt direct toepasbare kennis en oefeningen. 

Plaastingscode: 499.4 Gils

Kwaliteit verbeteren in de zorg

Dit leerboek bevat een werkbare combinatie van een bedrijfsmatige benadering van kwaliteit met de meer reflexieve, mensgerichte benadering van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 601.91 Rubr

HERZIEN: Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie: verpleegplannen en psychotrope medicatie

Nieuw in deze druk:

  • alle hoofdstukken zijn grondig herzien en geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten
  • in het deel over psychofarmaca zijn geneesmiddelen toegevoegd die er sinds de vorige editie zijn bijgekomen en geneesmiddelen verdwenen die zijn vervallen
  • de verpleegkundige diagnoses zijn bijgewerkt op basis van de editie 2018-2020 van NANDA-I 
  • de behandeling van psychiatrische aandoeningen is geheel gebaseerd op de  DSM-5-classificatie

Plaatsingscode: 606.84 Town

Ook digitaal voor Zuyd

Handboek psychiatrie in de laatste levensfase

Bij veel mensen roept de laatste levensfase intense emoties op. In deze fase ontstaan bij de patiënt naast de primaire medische behoeften ook psychosociale, spirituele en culturele noden. De geestelijke gezondheidszorg kan hierin een belangrijke rol vervullen. Toch krijgt de laatste levensfase binnen de ggz weinig aandacht. Dit is opmerkelijk: onderzoek toont aan dat psychiatrische aandoeningen op heel verschillende manieren geassocieerd zijn met de dood.

Plaatsingscode: 606.5 Mari

Stoelentechniek: Theorie en praktijk

Dit boek helpt therapeuten om de stoelentechniek toe te passen in hun praktijk. Met die techniek kunnen ze cliënten helpen afstand te nemen van oude overtuigingen en verstandelijk inzichten om te zetten in correctieve emotionele ervaringen. Voor therapeuten die al ervaring hebben met de techniek biedt het boek handvatten om effectiever de uitdagende situaties te kunnen hanteren bij het toepassen van de stoelenoefening.

Plaatsingscode: 614.1 Wijn

Ook digitaal voor Zuyd

Rapport Nivel: leren en verbeteren in langdurige zorg

Breed scala aan werkwijzen om te leren en verbeteren in de langdurige zorg (klik op titel)

Het onderzoek laat verschillende discrepanties zien tussen enerzijds de praktijk en anderzijds het beleid en verplichtingen volgens de landelijke Kwaliteitskaders. Zo worden cliëntraden lang niet altijd betrokken bij de keuze voor een instrument of werkwijze. Ook krijgen zorgprofessionals lang niet altijd een terugkoppeling over de inzichten uit de verplichte metingen die organisaties uitvoeren ten behoeve van hun kwaliteitsbeleid. Dit ontneemt zorgprofessionals de kans om mee te denken over op welke aspecten de zorg nog beter kan. Verder blijkt in de praktijk een veilige sfeer en een lerende cultuur binnen teams en organisaties om samen te kunnen leren en verbeteren nog vaak te ontbreken.

Het rapport (47 pagina's) is te downloaden via Nivel

Breed scala aan werkwijzen om te leren en verbeteren in de langdurige zorg

Interessant artikel over leefstijlinterventies

Een gezonde leefstijl vormt de basis van primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). Dit belang wordt benadrukt in alle relevante richtlijnen. De praktijk is echter weerbarstig. Patiënten krijgen suggesties voor leefstijlinterventies waarvan een deel niet effectief en sommige zelfs contraproductief zijn. Leefstijlinterventies verdienen eenzelfde beoordeling op effectiviteit en veiligheid als andere medische interventies. In dit artikel worden de mogelijkheden en de wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies - variërend van stoppen met roken tot gezondere voeding - besproken, en de mogelijkheden om patiënten hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

De populairste Nursing-podcasts van 2022

Gratis interessante e-learnings

7x gratis e-learning - Nursestation

Door verscheidene kennisinstellingen worden (gratis) interessante e-learnings aangeboden:

Doe hier je voordeel mee!

Artikel uitgelicht: Slaapproblematiek

Slaapproblematiek kan een grote impact hebben op het dagelijks functioneren van patiënten. Bovendien kan het andere kwalen met zich meebrengen. In dit artikel op Leeftijl in de zorg lees je slaapwetenschapper Merijn van de Laar hierover: het levert een huisarts of praktijkondersteuner meer tijd op dan dat het hem kost - aldus Van de Laar.

Interessant voor o.a. studenten van de minor GVO!

Lees verder op Leefstijl in de zorg

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Bas Nieuwenhuijsen
045-4006032
Verpleegkunde
GGZ

Liesbeth Ramaekers    
045-4006032
Verpleegkunde
GGZ | Master ANP 

Interessante evenementen

31 januari 2023: Nursing Brein College: Neuropsychologie | Welbevinden | Kwetsbaarheid (door prof. dr. Erik Scherder, in Ede)

2-5 februari 2023: de Nationale Gezondheidsbeurs (in Jaarbeurs Utrecht)

7 maart 2023: Congres Passende zorg (in Utrecht)

8 maart 2023: Webinar Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid 

21 maart 2023: Congres Dag van de Medicatieveiligheid (in Ede)

30 maart 2023: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (in Den Bosch)

31 maart 2023: Congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer: Krijg praktische handvatten voor in uw spreekkamer (in Utrecht)

5 april 2023: Jaarcongres Verpleegkundig Leiderschap (in Ede)

6 april 2023: Congres Acute Zorg (in Utrecht)

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur


Dit is een digitale service die je attendeert op de nieuwste verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven. Klik op onderstaande link.
Je kan volger worden, door te klikken op “Follow”.  Dat hoeft niet met een facebook of twitteraccount (klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

Volg de bibliotheek op Facebook

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek