Skip to main content

Verpleegkunde: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Verpleegkunde. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd (zodra ze met hun Zuyd account zijn aangemeld).

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd bibliotheek

Thuistoegang tot bronnen

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek, kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy

Een alternatief voor EZ-proxy is:

► Library Access
     Voeg Zuyd Bibliotheek toe aan je browser.
     Bekijk de kennisclip!

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Thema “Leiderschap vanaf de werkvloer” in de nieuwste Onderwijs & Gezondheidszorg

In deze OenG komt veelvuldig het woord leiderschap voor. Bij deze term denk je al snel aan mensen die de formele positie hebben om hun visie te schetsen op de zorg en welke kant het uit moet. Gelukkig weten we inmiddels dat het leiderschap van de professionals nodig is om slim om te gaan met de vele veranderingen in het werk.

Verder lezen? Klik hier

Nieuw in het boekenrek...

Kleine Kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren

Dit boek geeft een praktisch overzicht van kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren en verduidelijkt de overwegingen voor het handelen door huisartsen. Het richt zich in eerste instantie op huisartsen en huisartsen in opleiding, maar is ook waardevol voor verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 615.7 Klei

Mangomoment: met een klein gebaar naar warmere zorg

Het inmiddels bekende fenomeen Mangomoment ontstond in een Belgisch ziekenhuis, maar verovert nu in snel tempo zowel de Belgische als de Nederlandse gezondheidszorg.
Mangomomenten: momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld en moeite kosten.

Plaatsingscode: 601.3 Vanh

Schrijven: van verslag tot eindwerk - do's & don'ts

Een scriptie schrijven is voor veel studenten een nachtmerrie. Onsamenhangende inhoud, gedrochten van zinnen, draken van taalfouten, chaotische opmaak: allemaal monsters onder hun bed (en onder dat van hun lesgevers).

Schrijven: van verslag tot eindwerk - do's & don'ts is een praktische gids waarmee studenten uit het hoger onderwijs elke schrijfopdracht tot een goed einde kunnen brengen.

Plaatsingscode: 499.5 Polle

HERZIEN: Ontwikkelingspsychologie II: levensloop vanaf de jongvolwassenheid

In de achtste editie is er meer aandacht besteed aan ‘gezond blijven’; de gegevens rond motoriek, welzijn en fitheid zijn geactualiseerd, met aandacht voor de nieuwe bevindingen voor wat betreft ‘gezonde voeding’. Ook de gedeelten over huwelijk en samenleven zijn geactualiseerd en een paragraaf over gendergerelateerd geweld is toegevoegd. Verder zijn er veranderingen bij de beschrijving van de hormoontherapie, het ouderschap en de ziekte van Alzheimer.

Daarnaast zijn er nieuwe gegevens over kindersterfte wereldwijd toegevoegd en is er uitgebreide aandacht voor het einde van het leven, palliatieve zorg en euthanasie. Ook zijn de ethische aspecten rond recente thema’s zoals ‘voltooid leven’, en voor ‘rouwtaken’ en de verwerking van intens verlies uitgebreider beschreven.

Plaatsingscode: 416.25 Feld

HERZIEN: Clinical reasoning in the health professions

New to this edition: 

 - All chapters updated and 20 new chapters added 
- Concrete examples, cases and vignettes were added to bring discussions to life for the reader 
- Reflection points strategically placed to assist readers to extend their insights and build learning from their own practical experiences and theoretical knowledge
- Devices of particular value to reflective practitioners and educators.
 
Plaatsingscode: 604 Clin

Measuring health: a review of subjective health, well-being and quality of life measurement scales

 

This book provides a guide to the major measures of health and functioning. Measures of subjective health, well-being and quality of life are introduced along with analysis of their validity and reliability and the evidence for using each one. Throughout the book each measure is explained with a summary of how each one is scored and used, making this a one stop guide to understanding health measurements, and the basic concepts behind measuring health, quality of life and well-being.

Plaatsingscode: 300.6 Bowl

NIEUW: Kwaliteit verbeteren in de zorg

Kwaliteit, efficiëntie, certificering en kwaliteitsnormen zijn belangrijke thema's in de zorg. Maar de structurele, systematische en bedrijfsmatige benadering van kwaliteitssystemen sluit niet goed aan bij de oplossings- en patiëntgerichte daadkracht van verpleegkundigen op de werkvloer. 

Dit leerboek bevat een werkbare combinatie van een bedrijfsmatige benadering van kwaliteit met de meer reflexieve, mensgerichte benadering van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 601.91 Rubr

HERZIEN: De Nederlandse uitgave van PHTLS: Prehospital Trauma Life Support

De medische inhoud wordt continu geactualiseerd en herzien zodat deze de meest recente, state-of-the art kennis en praktijk weerspiegelt. 

In PHTLS wordt het kritisch denken bevorderd als basis voor het bieden van zorg van hoge kwaliteit. De centrale gedachte is dat preklinische hulpverleners de beste beslissingen nemen voor hun patiënt als ze een solide basis hebben van kennis en sleutelprincipes.
 
Plaatsingscode: 614.82 Nede

HERZIEN: Neurologie voor verpleegkundigen

In deze nieuwe twaalfde druk komen alle facetten van de neurologische verpleegkunde aan de orde. De tekst is aangepast aan de laatste inzichten, richtlijnen en onderzoeksresultaten. Bovendien is het leerboek uitgebreid met online materiaal, een samenvatting van elk hoofdstuk en antwoorden op de opdrachten.

Plaatsingscode: 606.1 Gelm

Leerboek ouderenzorg voor verpleegkunde

Onze bevolking veroudert, en de groeiende groep ouderen doet de zorgvraag en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen toenemen. Elke verpleegkundige zal dan ook (kwetsbare) oudere zorgontvangers ontmoeten. Krachtige verpleegkundigen maken hier het verschil: ze gaan actief op zoek naar de zorgnoden en wensen van die oudere zorgontvanger en reageren er gepast op.

Plaatsingscode: 605.93 Leer

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag door verpleegkundigen

Het is een praktisch boek dat inzichtelijk maakt wat het belang van gezond gedrag is en de verpleegkundige handvatten geeft voor het bevorderen hiervan. Daarnaast haakt het boek in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, veranderende leefomgeving en ongelijke kansen op gezondheid bij verschillende groepen mensen.
De auteurs besteden aandacht aan diverse voorlichtingsmethodieken gericht op vermindering van drink- en rookgedrag, stress en overgewicht en op de bevordering van sociale steun.

Plaatsingscode: 601.6 Adri

Databank in de kijker ... CAT Databank: het leerplatform voor Verpleegkunde

Evidence Based Practice (EBP) wordt steeds beter ingebed in de verpleegkunde en dat is maar goed ook! Want EBP is één van de vele manieren om effectieve, efficiënte en veilige zorg te leveren. Een van de mogelijke producten van het proces van EBP is een Critically Appraised Topic (CAT): een literatuurstudie naar een afgebakend onderwerp, resulterend in een aanbeveling voor de praktijk. Om te voorkomen dat we als beroepsgroep steeds dezelfde vragen oplossen is deze databank opgericht.
 
Zoeken naar een CAT? Klik hier

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot fulltext artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Een vraag?

   Kom naar de bibliotheek
   of stuur een email.


 

Christina Piovesan
045-4006029
Verpleegkunde, Bèta, 
Vakterapie,
Biometrie, Master
Gezondheids
Innovatie 

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
Verpleegkunde,
ANP, Fysiotherapie
en Leven Lang Leren

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur


Dit is een digitale service die je attendeert op de nieuwste verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven. Klik op onderstaande link.
Je kan volger worden, door te klikken op “Follow”.  Dat hoeft niet met een facebook of twitteraccount (klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

Volg de bibliotheek op Facebook

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek