Skip to main content

Verpleegkunde: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Verpleegkunde. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd (zodra ze met hun Zuyd account zijn aangemeld).

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

Zuyd Bibliotheek Online tijdschriften

Laatste nieuwtjes uit de vakliteratuur


Dit is een digitale service die je attendeert op de nieuwe verpleegkundige vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven.

Nieuw in onze boekenrek...

Herziene druk: Handleiding verpleegkundige diagnostiek

Aan deze editie zijn ruim vijftig diagnoses toegevoegd. Ook wordt benoemd welke groepen een hoger risico hebben op een bepaalde diagnose. Hierdoor zie je in de anamnesefase gemakkelijker aanwijzingen. Dankzij de diagnostische instructies verbeter je de accuratesse van je beoordeling.

Goed verplegen

Uitgangspunt van dit boek is dat jij een reflectieve professional wordt. Reflectieve professionaliteit vraagt naast klinisch redeneren ook aandacht voor moreel redeneren en morele leerprocessen. Zorgen voor een ander is immers een morele aangelegenheid, waarbij je je laat leiden door kernwaarden en waarbij je je houdt aan beroepsnormen.

Zorg voor de oudere migrant

Dit boek start met een hoofdstuk over de eigen identiteit in een veranderende cultuur. Wat zijn jouw wensen en behoeften als zorgprofessional en hoe kijken anderen daarnaar? De hoofdstukken die volgen gaan over de leefstijl en gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij oudere migranten, zoals immobiliteit en diabetes 2.

HOE-boek voor de coach

Elke coach wil mensen in beweging krijgen. Hij wil ze in staat stellen met meer kracht en vertrouwen een eigen koers uit te etten. Daarvoor kan hij een scala aan methoden en technieken gebruiken.

Maar soms zou je als coach (nóg) beter willen weten hoe je een specifieke interventie inzet. Dat staat in dit HOE-boek voor de coach in uiterst praktische hoe-bewoordingen.

Nieuwe databank Beelden ... Primal Pictures

Een vraag?

   Kom naar de bibliotheek
   of stuur een email.

Christina Piovesan
045-4006029
Verpleegkunde, Bèta 
en 
ICT

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
Verpleegkunde, ANP
en Leven Lang Leren

Volg Verpleegkunde op facebook

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek