Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verpleegkunde: Boeken & E-books

Stappen literatuuronderzoek

Nieuw in het boekenrek...

NIEUW: Hoe maak ik een CAT?: handleiding voor de verpleegkunde

Dit boek beschrijft stap voor stap hoe je een Critical Appraisal of a Topic (CAT) naar een verpleegkundig onderwerp uitvoert, op een leuke, eenvoudige manier, die niet veel tijd kost. Het boek helpt bovendien om de resultaten te koppelen aan de verpleegkundige praktijk. Het is daarmee essentieel voor alle (toekomstige) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers die de verpleegkundige zorg willen laten aansluiten op evidence-based practice.

Plaatsingscode: 601.9 Dona

Ook digitaal

Communiceren: Contact maken, houden en verdiepen

Bij deze druk hoort de website www.communiceren4edruk.nl met veel extra oefeningen, video’s en verschillende interactieve rollenspellen over o.a. omgaan met conflicten en feedback geven. Het boek is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs die een opleiding volgen waarbij gesprekstechnieken een belangrijke competentie zijn voor de toekomstige beroepspraktijk.

Plaatsingscode: 305.8 Oomk

NIEUW: Sociale verloskunde

Het noodzakelijke samenspel tussen kwetsbare moeder, medische zorg en sociaal domein.
In het afgelopen decennium zijn professionals uit het medisch en sociaal domein gaan samenwerken in de zorg en begeleiding van kwetsbare zwangeren en moeders. Dat is nodig omdat ook de sociale omgeving van mensen van grote invloed is op een goede start. Samenwerking vergroot de kans op een gezonde geboorte en op een goede ontplooiing en gezondheid later in het leven.

Plaatsingscode: 605.5 Soci

HERZIEN: Allemaal andersdenkenden - omgaan met cultuurverschillen

Allemaal andersdenkenden van Geert Hofstede is een klassieker, toegesneden op de praktische behoeften van de lezer. Een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met cultuurverschillen bij de overheid, bedrijven, ngo’s, studenten, reizigers en krantenlezers.

Plaatsingscode: 305.8 Hofs

HERZIEN: Medische basiskennis

Medische Basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over celbiologie, algemene pathologie en immunologie. Daarna volgen hoofdstukken met als onderwerp een veelvoorkomende chronische aandoening. Deze verschaffen een algemeen inzicht in bouw, functie en ziekte van het menselijk lichaam en over ontwikkeling en groei en veroudering. Medische Basiskennis probeert, onder meer met behulp van vele schematische tekeningen, de kloof tussen praktijkgerichte instructie en diepgravende specialistische geneeskundeboeken te overbruggen.

Plaatsingscode: 604 Vers

NIEUW: Wetenschap en praktijk: gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk

Het hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professionals heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten? Onderzoeksresultaten spreken elkaar soms tegen. Er is twijfel over de validiteit en betrouwbaarheid van de kennis. Wat is dan verstandig? Hoe schat je bestaande en nieuwe kennis op waarde?

Plaatsingscode: 300.6 Stel

Tijd voor reflectie: praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie

In het dagelijks werk in psychiatrie en rehabilitatie ontstaan regelmatig ethische kwesties rondom themas als autonomie en respect, afstand en nabijheid, het omgaan met wensen van cliënten op het gebied van intimiteit en seksualiteit, en visies op normaal gedrag. In dit boek worden praktijkvragen van hulpverleners (verpleegkundigen, begeleiders, psychologen, psychiaters) en managers besproken aan de hand van ethische gespreksmethoden en theorieën.

Plaatsingscode: 614.1 Baud

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap

In zes hoofdstukken komen verschillende thema’s aan bod die moreel verpleegkundig leiderschap illustreren: de morele grondslag van de zorgpraktijk, persoonsgerichtheid, zelfleiderschap, gender en diversiteit, preventie in de wijk, en telezorg. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van moreel verpleegkundig leiderschap is bij het geven van goede, persoons-gerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 613.44 More

NIEUW: Persoonlijke en professionele ontwikkeling tot verpleegkundige

In dit boek komen diverse thema’s aan de orde, waaronder: contact maken en een zorgrelatie aangaan, omgaan met emoties, grenzen voelen en aangeven, samenwerken, verpleegkundig leiderschap en initiatief nemen, ethische dilemma’s, morele sensitiviteit en afscheid nemen.

Plaatsingscode; 613 Hing

Een kleine greep uit de e-books

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek