Skip to main content

Geestelijke GezondheidsZorg: Home

Over deze LibGuide

In deze LibGuide staat een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor het domiein van de Geestelijke Gezondheidszorg. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waar Zuyd een licentie op heeft kunnen enkel benaderd worden door studenten van Zuyd (zodra ze met hun Zuyd account zijn aangemeld).

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

Nieuw in het boekenrek ...

Psychiatrie: een inleiding

De volledige integratie van de DSM-5 in deze editie betekent dat de indeling van de hoofdstukken hier en daar ingrijpend is gewijzigd. In deze editie is bovendien extra gelet op (het voorkomen van) stigmatisering en kritische visies op stoornissen.

Plaatsingscode: 606.23 Nevi

HERZIEN: Handboek Verslaving

Bestaande hoofdstukken zijn aangepast, nieuwe met recente ontwikkelingen op verslavingsgebied toegevoegd evenals vier nieuwe hoofdstukken over comorbiditeit.

Plaatsingscode: 614.7 Hand

De kwestie verwarde personen: Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag

Ook in de eerste helft van 2019 is het aantal meldingen van personen met verward gedrag weer gestegen – al jaren is de jaarlijkse toename rond de 10%. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend. Het boek De kwestie verwarde personen biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos.

Plaatsingscode: 606.86 Koek

Samen beslissen in de zorg: beter samenwerken, ook als dat lastig lijkt

Samen beslissen (shared decision making) is in de zorg het adagium. Maar er zijn patiënten met wie de samenwerking niet zo soepel verloopt of moeilijk tot stand komt. Zij roepen discussie en emoties op, zorgen ervoor dat uw spreekuur uitloopt, bezorgen u een klacht en er worden onvoldoende resultaten behaald. Wat kenmerkt deze mensen? En hoe kunnen we toch tot een goede samenwerking met deze mensen komen? 

Plaatsingscode: 601.91 Meek

Het misverstand psychotherapie

In dit boek schetst Flip Jan van Oenen hoe therapeuten, cliënten en beleidsmakers hardnekking vasthouden aan een mythe van vooruitgang in de psychotherapie. Een mix van doorgeschoten marktideologie, wetenschappelijke blikvernauwing en menselijke tekortkomingen houdt de mythe in stand. Deze mythe heeft negatieve gevolgen voor alle betrokkenen en ondermijnt het vermogen van de samenleving om lijden te verdragen.
En doordat de onmacht wordt verhuld blijft een belangrijke vraag onbeantwoord: in welke mate kan een therapeut psychisch lijden eigenlijk beïnvloeden?

Plaatsingscode: 607.2 Oene

Het gekaapte Brein

Mensen met alcohol- of andere drugsproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliseerd en bieden weinig perspectief.

Dit boek verwerkt recente neurobiologische inzichten over verslaving tot een toepasbare praktijk. Het richt zich tot al wie te maken heeft met dit veelvoorkomend maatschappelijk probleem.

Plaatsingscode: 614.7 Deun

Leerboek Forensische psychiatrie

Binnen de forensische psychiatrie is dikwijls sprake van veel comorbiditeit (middelenafhankelijkheid, intellectuele beperking), waarbij comorbide stoornissen ook met de behandeling van een andere stoornis kunnen interfereren.
​Naast een allround kennis van de psychiatrische kliniek is daarom een gedegen kennis van forensisch bijzonder relevante stoornissen noodzakelijk,

Plaatsingscode: 390.5 Leer

GIT-PD in de praktijk

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke participatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Plaatsingscode: 606.34 Git

Leerboek Elektroconvulsietherapie

Meemaken dat een patiënt herstelt vanuit een ernstige psychotische depressie met enkele elektroconvulsietherapie-sessies, is één van de dankbaarste gebeurtenissen die een hulpverlener in de dagelijkse praktijk kan ervaren.
ECT kan de kwaliteit van leven van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening sterk en snel doen verbeteren.

Plaatsingscode: 607.1 Verw

Medische mensentaal

Er is taal van "medische mensen" en "gewone" mensentaal over medische zaken. Medische mensentaal wil daartussen een brug slaan, want met taal bereiken wij elkaar, in de beslotenheid van de zorg en in de openbaarheid. 

Plaatsingscode: 603.3 Meijm

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd bibliotheek

Jaarcongres EENZAAMHEID op 23 januari 2020 in ReeHorst Ede

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Hoewel ouderen   
extra kwetsbaar zijn, ondervinden ook mensen op jongere leeftijd de
negatieve gevolgen van eenzaamheid. Het onderwerp staat dan ook hoog
op de politiek-maatschappelijke agenda.

Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn
Het heeft betrekking op het ervaren van een zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekortschieten van een gevoel van geluk en welzijn. Eenzaamheid wordt niet alleen maar opgelost door sociale contacten te bevorderen. Maar hoe dan wel? Wat kun je doen om eenzaamheid te bestrijden en jouw cliënt te helpen?

Filmpje in de kijker

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

Congres Behandeling van Trauma: 27/3/2020 Utrecht

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situaties.


Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling.

Heb je een vraag?

   Loop de bibliotheek even
   binnen of stuur een mail.

Christina Piovesan
045-4006029
Verpleegkunde, Bèta,
Engineering en 
ICT

GGZ Nieuws Zuyd: word volger!!

Scoop.it! is een digitale service die je attendeert op de nieuwste GGZ vakliteratuur bij Zuyd. Je kan volger worden en zo op de hoogte blijven.
Klik links in het scherm op “Follow”.

Dat hoeft niet met een facebook/twitteraccount 
(klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek