Skip to Main Content

Praktijkondersteuning Huisartsenpraktijk (POH): Boeken en tijdschriften

Vakliteratuur

Ben je bezig met een onderzoek en wil je weten wat je zoal in de bibliotheek kunt vinden? Op deze pagina vind je een selectie fysieke en e-boeken, fysieke tijdschriften en e-journals die je kunt gebruiken.

Tip: Als je oriënterend wilt zoeken, kan het nuttig zijn om (fysiek) langs de rekken van de bibliotheek te lopen. De meeste relevante titels staan geplaatst tussen 603 en 607 en tussen 613 en 615. Laat je inspireren!

Selectie: Relevante titels

CVRM in de huisartsenpraktijk

Uitgangspunt voor dit boek vormen de NHG-Standaard CVRM (2019) en de Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM (2019). Onderwerp van dit boek is cardiovasculair risicomanagement; de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van een hart- of vaatziekte. 

Plaatsingscode: 604.2 Boer

Astma en COPD in de huisartsenpraktijk

Dit boek ondersteunt zowel de huisarts als de praktijkondersteuner bij het volledige spectrum van de zorg voor patiënten met Astma en COPD, van de diagnostische tot aan de palliatieve fase.

Plaatsingscode: 605.14 Broe

Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk (herziene editie)

In dit boek is er veel aandacht voor verschillende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen, zoals hartfalen, COPD en dementie. Ziekte-overstijgende zaken - de wens om te stoppen met eten en drinken of om te sterven, euthanasie, palliatieve sedatie - komen in het tweede deel aan bod. Bovendien is er aandacht voor bijzondere patiëntgroepen, onder wie kinderen en patiënten met een migratieachtergrond. De aanpak is gericht op de eerstelijnszorg. 

Plaatsingscode: 603.2 Pall

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

De huisarts blijft steeds vaker en langer verantwoordelijk voor de zorg voor oudere patiënten. Om in deze situaties goede en haalbare zorg te bieden, is samenwerking essentieel: ouderenzorg is netwerkzorg, het motto van dit boek. Dat samenwerken gebeurt met de patiënt, de mantelzorgers en met het hele netwerk in de eerste lijn en de tweede lijn. Het boek richt zich op alle ouderenzorgmedewerkers in de eerste lijn en diegenen die daarvoor in opleiding zijn.

Plaatsingscode: 605.93 Oost

Handboek POH-GGZ (herziene editie)

Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijke thema's en patiëntgroepen die de generalistische POH-GGZ ziet. Er is onder meer aandacht voor angst- en stemmingsklachten, overspanning/burn-out en chronisch psychiatrische problematiek. Niet alleen is er extra aandacht voor jeugd en jongeren, ook is er een nieuw hoofdstuk over ouderen en wordt in deze nieuwe editie ingegaan op gender- en seksespecifieke zorg.

Plaatsingscode: 614.1 Hand
Ook digitaal voor Zuyd

Kleine Kwalen in de huisartsenpraktijk (herziene editie)

Dit boek beschrijft de diagnostiek en behandeling van 240 veelvoorkomende kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Het zijn relatief onschuldige aandoeningen, zoals kale plekken op het hoofd, platvoeten of een koortslip. Hierbij volstaat vaak uitleg en een goede voorlichting. Relevant voor de POH-AGZ.

Plaatsingscode: 604.2 Klei
Ook digitaal voor Zuyd

Effectieve leefstijlgesprekken: Een praktische start voor zorgverleners

Wil jij als zorgverlener in je spreekkamer zinvolle gesprekken voeren over leefstijl, met invloed op het gedrag van je patiënt? Prettige gesprekken die het verschil maken en jou geen energie kosten maar opleveren? Dan is dit boek de eerste stap. Je leert van openhartige gesprekken met collega's, over hun worstelingen met het thema leefstijl en de gesprekken hierover met patiënten. Middels praktische casussen leer je hoe je mensen een duwtje geeft richting een gezonder leven.

Plaatsingscode: 601.6 Aipa

Leefstijlgeneeskunde in de praktijk: Praktische handleiding voor de zorgprofessional

Dit boek helpt zorgprofessionals om leefstijlgeneeskunde toe te passen in hun eigen praktijk. Leefstijlgeneeskunde past in elke fase van de gezondheidszorg, van preventie van chronische ziektes tot onderdeel van de behandeling. Dit boek richt zich dan ook op alle zorgprofessionals, waaronder praktijkondersteuners en verpleegkundigen. Zo biedt het een startpunt om leefstijlgeneeskunde zorgbreed in te zetten.

Plaatsingscode: 601.6 Stre
Ook digitaal voor Zuyd

Kleine Kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren

Dit boek geeft een praktisch overzicht van kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren en verduidelijkt de overwegingen voor het handelen door huisartsen. Het richt zich in eerste instantie op huisartsen en huisartsen in opleiding, maar is ook waardevol voor verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Plaatsingscode: 615.7 Klei

COMET voor negatief zelfbeeld: Handleiding voor therapeuten

Dit boek is een handleiding voor COMET, een kortdurende bewezen effectieve behandelmethode voor zelfbeeldproblematiek. 

Plaatsingscode: 417 Korr
Ook digitaal voor Zuyd

Papieren tijdschriften POH

Deze tijdschriften staan fysiek bij Zuyd Bibliotheek. Het laatst verschenen nummer steeds ter inzage, voorafgaande nummers kunnen geleend worden. Het is makkelijk (en gratis) om artikelen in te scannen.

! TPO is vanaf juni 2020 samengegaan met het tijdschrift De POH. Het heet nu TvPO, tijdschrift voor praktijkondersteuners en
praktijkverpleegkundigen
. Deze is zowel in papieren vorm als digitaal beschikbaar bij Zuyd.

Online tijdschriften via SpringerLink

Online (overig)

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek