Skip to Main Content

Commerciële Economie: Kennisclips CE

In deze Libguide vind je informatie en belangrijke informatiebronnen voor de opleiding Commerciële Economie

Kennisclips

Op deze pagina vind je een overzicht van kennisclips voor de opleiding Commerciele Economie.

De kennisclips zijn ook toegankelijk via de mediasite van Zuyd Hogeschool.

3 Pijlers van Aaker

6W Model Ferrell

Blue and Red Ocean Strategy

Customer Journey

Golden Circle

MaBa - analyse

Online Marketing Funnel

Treacy & Wiersema

3 horizons framework McKinsey

7S Model

Beïnvloedingsprincipes Cialdini

DESTEP

Krachtenveldanalyse

Marktstrategieën Kotler

PDCA - Model

Salesfunnel

Vijfkrachtenmodel Porter

3C-model

ABCD Analyse

Buyer Journey

Empathy Map

Kraljic Matrix

MDC - Model

Persona

Strategische klok

Waardeketen Porter

4C's model

Ansoff - Model

Business Model Canvas

FOETSJE

Koopbeslissingsproces

Merkwaarden van Keller

Retailwaterval

SDP Model

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek