Skip to Main Content

Fysiotherapie: Home

Over deze LibGuide

In deze libguide vind je een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding fysiotherapie. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken en e-journals met een licentie vereisen toegang met je Zuyd-account.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Waar begint je zoektocht? Website Zuyd Bibliotheek

Lean Library Access

Direct toegang tot fulltext artikelen en publicaties, ook in Scholar. 

Lean Library Access is een extensie voor je webbrowser. Deze kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft, kun je direct inloggen via Zuyd. Nu krijg je het volledige artikel te zien. 

Download op onze website.

Tijdschrift in de kijker.....

Physios  THEMA : Thema Incontinentie

MET:

* Bekkenbodemdisfuncties bij ouderen 

* Rugpijn én plasklachten: vaak voorkomend, weinig erkend?

* Langzaam progressieve spierziekten op volwassen leeftijd: aandachtspunten voor de fysiotherapeut

* Dubbele incontinentie bij een man met rugklachten en diabetes mellitus

* Hypermobiliteit: meestal onschuldig, soms pathologisch

* Spondylolisthesis: indeling, indicaties en operatieve behandeling

* Coach2Move: een (kosten)effectieve fysiotherapieaanpak voor kwetsbare ouderen

*  Hoe kunnen observaties van ouders helpen bij het vaststellen van 'developmental coordination disorder' (DCD)?

Lezen? Dit scholingstijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
Voorafgaande nummers kunnen geleend worden. Artikel nodig? Mail mij.

Nieuw in het boekenrek of digitaal ...

HERZIEN: Onderzoek in de gezondheidszorg

Specifiek gericht op kwantitatief onderzoek in de gezondheidszorg; duidelijk en compact leerboek, ook geschikt als naslagwerk; handige online ondersteuning met interactieve toetsvragen. Onderzoek in de gezondheidszorg leert studenten van (para)medische opleidingen stap voor stap hoe een onderzoeksproces verloopt.

Plaatsingscode: 300.6 Bakk
Tevens digitaal voor Zuyd.

Effectieve leefstijlgesprekken: Een praktische start voor zorgverleners

Wil jij als zorgverlener in je spreekkamer zinvolle gesprekken voeren over leefstijl, met invloed op het gedrag van je patiënt? Prettige gesprekken die het verschil maken en jou geen energie kosten maar opleveren? En dat alles in 10 minuten? Dan is dit boek de eerste stap.

Plaatsingscode: 601.6 Aipa

Waarnemend behandelen vanuit een sensomotorisch perspectief

De visie van Gerard Worm op het menselijk bewegen.

Dit boek wil fysiotherapeuten, studenten fysiotherapie en andere paramedici inspireren om sensomotoriek te integreren in hun behandeling.

Plaatsingscode: 612.3 Musk

Krachttraining en coördinatie: Een integratieve benadering

In deze uitgave wordt krachttraining niet langer vanuit de mechanische verschijningsvorm benaderd. De auteur schetst daarentegen een model dat zich baseert op wat er bekend is over de onderliggende processen op met name neurofysiologisch gebied. Zo worden processen van transfer tussen krachtsoefening en doelbeweging in kaart gebracht. En wordt een verband gelegd tussen motorisch leren en krachttraining.

Plaatsingscode: 617.4 Bosc

Practical Evidence-Based Physiotherapy

Dit boek helpt fysiotherapiestudenten en -beoefenaars fundamentele vaardigheden te verwerven op het gebied van evidence-based practice en klinisch redeneren, snel bewijsmateriaal te vinden en te gebruiken in hun werk, en op de hoogte te blijven van het nieuwste bewijsmateriaal.

Plaatsingscode: 612.3 Prac

Clinical Prediction Rules: A Physical Therapy Reference Manual

Dit boek biedt voor het eerst een uitgebreide blik op klinische voorspellende regels zoals ze betrekking hebben op de PT-praktijk. Het is zo ingedeeld dat de relevante informatie direct beschikbaar is om de klinische besluitvorming te beïnvloeden, terwijl het ook voldoende diepgang biedt.

Plaatsingscode: 612.3 Glyn

Onderzoek doen!

Voor stages en (afstudeer)opdrachten moeten studenten regelmatig praktijkgericht onderzoek doen. Het boek behandelt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. De auteur besteedt volop aandacht aan online-onderzoek en steekproeven, bevat handige checklists en een actuele casus die direct betrekking heeft op het afstuderen.

Digitaal voor Zuyd.

Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults

Deze tekst bestrijkt de hele levensloop en richt zich op de fasen van motorische ontwikkeling en biedt een solide inleiding tot de biologische, affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten binnen elke ontwikkelingsfase.

Plaatsingscode: 415.3 Good

Cooper's Fundamentals of Hand Therapy: Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity

Deze 3e editie is geschreven voor handtherapiespecialisten en niet-specialisten. Het legt de nadruk op de basisprincipes van de behandeling en biedt tips en richtlijnen voor de handtherapiepraktijk. Dit gebruiksvriendelijk en  geïllustreerd naslagwerk helpt bij het verder ontwikkelen van vaardigheden in klinisch redeneren door te beschrijven wat er komt kijken bij het evaluatieproces, door de humanistische kant van elke ontmoeting te belichten aan de hand van casestudy's, en door de expertise te delen die de auteurs hebben opgedaan door jaren van praktijkervaring.

Plaatsingscode: 612.3 Coop

Niet iedereen is hetzelfde: een andere kijk op fysiotherapie en kinesitherapie aan patiënten met AD(H)D en ASS

Niet altijd is een fysio- of kinesitherapeut voldoende ingespeeld op patiënten met AD(H)D en ASS. Deze patiënten vinden het behandelingstraject dan psychisch te zwaar en breken trajecten dan voortijdig af, zodat de lichamelijke klachten onnodig lang blijven duren. En dat is jammer, want enkele kleine aanpassingen in de behandeling zouden een groot verschil kunnen maken. Dit boek gaat in op de verschillende trajectmogelijkheden die de behandeling van deze groep patiënten enorm zou kunnen verbeteren, zodat de behandeling wordt volgehouden en de lichamelijke klachten verdwijnen.

Plaatsingscode: 612.39 Jong

E-book Beweeggedrag veranderen: hoe breng je mensen in beweging?

Ondanks het belang van sport en bewegen en het toenemende bewustzijn van een gezonde leefstijl, bewegen veel Nederlanders nog altijd te weinig. Mensen stimuleren om voldoende beweging in de dag te brengen is daarom belangrijk. Dit vraagt om gedragsverandering, wat niet altijd even makkelijk is. Als professional kun je hierin ondersteunen, dit e-book helpt je daarbij.

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek.

Liesbeth Ramaekers
045-4006032
HBO-V
, ANP 
Fysiotherapie

Nieuwtjes uit de vakliteratuur volgen

WORD VOLGER !!

Dit is een digitale service die je attendeert op nieuwe vakliteratuur bij Zuyd.
Je kan (gratis) volger worden en zo op de hoogte blijven. klik op onderstaande link.
Je kan volger worden, door te klikken op “Follow”.  Dat hoeft niet met een facebook of twitteraccount (klik dan op "ik heb geen account"), maar kies bijvoorbeeld voor je Zuydmail adres.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek