Skip to Main Content

Fysiotherapie: Boeken

Nieuw in het boekenrek of digitaal ...

Gezondheidsbevordering en leefstijl: een praktische inleiding

Om gezondheidsverschillen en welvaartsziekten terug te dringen en een gezonde leefstijl aan te leren, is meer nodig dan alleen goede zorg. Het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl op school, op het werk, in de wijk en in de zorg biedt grote kansen voor gezondheidswinst. Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen hierin een centrale rol.

Plaatsingscode: 601.6 Gezo
Ook digitaal voor Zuyd

Practical Evidence-Based Physiotherapy

Dit boek helpt fysiotherapiestudenten en -beoefenaars fundamentele vaardigheden te verwerven op het gebied van evidence-based practice en klinisch redeneren, snel bewijsmateriaal te vinden en te gebruiken in hun werk, en op de hoogte te blijven van het nieuwste bewijsmateriaal.

Plaatsingscode: 612.3 Prac

Clinical Prediction Rules: A Physical Therapy Reference Manual

Dit boek biedt voor het eerst een uitgebreide blik op klinische voorspellende regels zoals ze betrekking hebben op de PT-praktijk. Het is zo ingedeeld dat de relevante informatie direct beschikbaar is om de klinische besluitvorming te beïnvloeden, terwijl het ook voldoende diepgang biedt.

Plaatsingscode: 612.3 Glyn

Onderzoek doen!

Voor stages en (afstudeer)opdrachten moeten studenten regelmatig praktijkgericht onderzoek doen. Het boek behandelt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. De auteur besteedt volop aandacht aan online-onderzoek en steekproeven, bevat handige checklists en een actuele casus die direct betrekking heeft op het afstuderen.

Digitaal voor Zuyd.

Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults

Deze tekst bestrijkt de hele levensloop en richt zich op de fasen van motorische ontwikkeling en biedt een solide inleiding tot de biologische, affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten binnen elke ontwikkelingsfase.

Plaatsingscode: 415.3 Good

Cooper's Fundamentals of Hand Therapy: Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity

Deze 3e editie is geschreven voor handtherapiespecialisten en niet-specialisten. Het legt de nadruk op de basisprincipes van de behandeling en biedt tips en richtlijnen voor de handtherapiepraktijk. Dit gebruiksvriendelijk en  geïllustreerd naslagwerk helpt bij het verder ontwikkelen van vaardigheden in klinisch redeneren door te beschrijven wat er komt kijken bij het evaluatieproces, door de humanistische kant van elke ontmoeting te belichten aan de hand van casestudy's, en door de expertise te delen die de auteurs hebben opgedaan door jaren van praktijkervaring.

Plaatsingscode: 612.3 Coop

De Rehaboom: Een methodische aanpak in de sportrevalidatie

Deze derde editie van De Rehaboom, een methodische aanpak in de sportrevalidatie, is een praktische leidraad speciaal voor hersteltrainers, (sport)fysiotherapeuten, trainers en verzorgers. De revalidatieboom, kortweg ‘de Rehaboom’, is een unieke manier van revalideren die Toine van de Goolberg als conditie- en hersteltrainer in onder andere de (voetbal)sport met succes heeft geïntroduceerd.

Plaatsingscode: 617.3 Gool

HERZIEN: Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs

De herziene uitgave biedt instrumenten om interprofessioneel werken in kaart te brengen, vaardigheden en competenties te meten en om interprofessionele professionals op te leiden. De uitgave is aangevuld met nieuwe theoretische inzichten en actuele praktijkvoorbeelden en biedt activerende werkvormen en opdrachten die helpen in de ontwikkeling van de gevraagde competenties.

Plaatsingscode: 601.9 Zaal

Niet iedereen is hetzelfde: een andere kijk op fysiotherapie en kinesitherapie aan patiënten met AD(H)D en ASS

Niet altijd is een fysio- of kinesitherapeut voldoende ingespeeld op patiënten met AD(H)D en ASS. Deze patiënten vinden het behandelingstraject dan psychisch te zwaar en breken trajecten dan voortijdig af, zodat de lichamelijke klachten onnodig lang blijven duren. En dat is jammer, want enkele kleine aanpassingen in de behandeling zouden een groot verschil kunnen maken. Dit boek gaat in op de verschillende trajectmogelijkheden die de behandeling van deze groep patiënten enorm zou kunnen verbeteren, zodat de behandeling wordt volgehouden en de lichamelijke klachten verdwijnen.

Plaatsingscode: 612.39 Jong

HERZIEN: Inspannings- en sportfysiologie

Inspanningsfysiologie is dé basis voor het begeleiden van bewegen, bijvoorbeeld voor training, bewegingsonderwijs en oefentherapie. Deze vierde, geheel geactualiseerde, Nederlandse editie biedt toegankelijke, goed leesbare, wetenschappelijk onderbouwde, up-to-date kennis.

Plaatsingscode: 617.32 Kenn

De digitale collectie breidt uit...e-books

 

Log in met je Zuyd account om e-books te benaderen!

Hierbij een greep uit de digitale collectie. Voor meer titels, check de catalogus.

Boeken in de Zuydcollectie

Publicaties voor Fysiotherapie in de bibliotheek.

Zoeken naar een boek?

Via de bibliotheekcatalogus van Zuyd kun je zoeken naar boeken en gedrukte tijdschriften.
Hoe? Bekijk eventueel de kennisclipjes.

E-books via onze databanken

Veel van onze e-books zijn terug te vinden in de catalogus. Vind je niet wat je zoekt? Misschien vind je nog iets in deze databanken.

Ebooks in Open Access

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek