Skip to Main Content

Verpleegkunde (Technische Leerroute): Home

Stappen literatuuronderzoek

Welkom in deze LibGuide!

Deze LibGuide is bedoeld voor jou en andere studenten van de Technische Leerroute van Verpleegkunde. Hij dient ter aanvulling op de LibGuide Verpleegkunde.

In deze LibGuide staan diverse informatiebronnen bijeen, die voor anesthesiologie en de operatiekamer (OK) relevant zijn. De meeste van deze bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waarop Zuyd een licentie heeft, kun je alleen benaderen als je met je Zuyd-account bent ingelogd.

Recente tijdschriftnummers

iAM themanummer: bloed

Met onder andere:

  • Transfusie en het Massaal Transfusie Protocol
  • Levertransplantatie en een weigering van bloedproducten

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

NTvA (jaargang 39, nummer 3)

Met onder andere:

  • De kracht van onze woorden
  • Serious Gaming
  • Thuismedicatie tegen postoperatieve pijn

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

De Nederlandse OK Krant (jaargang 5, september 2022)

Met onder andere:

  • De lat omhoog met Verpleegkundig Leiderschap
  • De slimme bril op de OK, charmant of irritant?
  • Fysieke fitheid voorspelt complicaties bij darmkankerchirurgie

Online beschikbaar via Zuyd Bibliotheek

Scalpel (nummer 119)

Wereldprimeur: chirurgen plaatsen varkenshart bij patiënt

Voor het eerst is een varkenshart bij een mens getransplanteerd. Dat is een primeur in de medische wereld, zo bericht The New York Times. Amerikaanse artsen van de University of Maryland School voerden vrijdag de acht uur durende operatie uit in Baltimore in de Verenigde Staten.

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

Nieuw in TvPO (nummer 5, oktober 2022)

Interview met operatieassistent Esther van Iperen:

'Het mooiste aan mijn werk is het patiëntencontact. En dan met name het gegeven dat mensen je in vertrouwen nemen en zich voor je openstellen. Het is fijn om een luisterend oor te kunnen bieden, te ondersteunen en/of te stimuleren.'

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

NTvA (jaargang 39, nummer 4)

Vroege detectie en behandeling op de postoperatieve pijnpolikliniek

Chronische postoperatieve pijn - pijn die ontstaat na een chirurgische ingreep en ten minste drie maanden aanhoudt - is een onderschat, veelvoorkomend probleem. Recent is er een waarschuwingsmodel ontwikkeld, dat bestemd is dit ziektebeeld vroegtijdig te signaleren. De achtergrond hiervan wordt nader besproken in NTvA.

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

Wetenschapsdag Chirurgie

Op 25 november vond de Wetenschapsdag Chirurgie plaats. Tijdens dit congres kwamen de laatste actuele onderwerpen rondom chirurgie aan bod. Dit programma- en abstractboek biedt een beknopt overzicht. Ook biedt het handige aanknopingspunten voor jouw onderzoek: zoek bijvoorbeeld verder op de naam van onderzoekers of op bepaalde trefwoorden.

Nieuwe boeken in de collectie van Zuyd

De anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker omschrijft de basisbeginselen van de anesthesiologische zorg en techniek. Zowel startende anesthesiemedewerkers als arts-assistenten anesthesiologie i.o. kunnen met dit boek een idee krijgen van de wereld waarin ze terechtkomen. De rode draad is de route die de patiënt aflegt gedurende zijn opname in het ziekenhuis. Vanaf het begin bij de preoperatieve screening tot het ontslag van de verkoeverkamer naar de afdeling en uiteindelijk weer naar huis. 

Plaatsingscode: 605.1 Anes

Ook digitaal voor Zuyd

Algemene chirurgie (7e herziene druk)

Dit leerboek gaat in op de theoretische en praktische aspecten van het chirurgisch beroep. Er is aandacht voor onder andere de gastro-intestinale, endocriene en oncologische chirurgie. Hierbij wordt achtergrondinformatie geboden en wordt er ingezoomd op de pre, peri- en postoperatieve fasen. Met name het eerste van de zes delen van dit boek is erg nuttig: hierin komen de algemene principes en richtlijnen aan bod.

Plaatsingscode: 605.8 Blom
Ook digitaal voor Zuyd

Plastische chirurgie (6e herziene druk)

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van plastisch chirurgische operaties. Daarnaast wordt uitgelegd hoe een bepaalde operatie onderdeel uitmaakt van een geheel behandelplan, zoals een schisis- of genderoperatie. Dit boek bestaat uit zes delen die achtereenvolgens de algemene principes en de richtlijnen van dit specialisme en van weefselverplaatsing behandelen. 

Plaatsingscode: 608.8 Rütt

Leerboek chirurgie (3e herziene druk)

Dit basisboek vormt de ideale voorbereiding op de chirurgische praktijk voor studenten geneeskunde, coassistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het is een waardevol naslagwerk voor wie met chirurgische vraagstukken te maken krijgt - ook voor anesthesiemedewerkers. Nieuw in deze editie zijn de verhelderende illustraties en de koppeling met online informatiebronnen.

Plaatsingscode: 605.8 Leer
Ook digitaal voor Zuyd

Berry & Kohn's Operating Room Technique (14th edition)

Dit handboek is nuttig voor als je de chirurgische basisprincipes wilt leren toepassen. Er wordt bijzonder aandacht geschonken aan samenwerkingsmodellen binnen het perioperatieve zorgteam, die voor de patiënt het meest opleveren. Daarnaast biedt dit boek onder andere aanbevelingen voor hoe de OK-checklist vorm te geven.

Plaatsingscode: 605.8 Phil 

Kinderanesthesiologie in de praktijk

Kinderanesthesiologie is een bijzonder en uitdagend deelgebied binnen de anesthesiologie. De groei en de ontwikkeling van een kind vraagt iedere keer om een nauwkeurig aangepast beleid. Iedere anesthesioloog kan in aanraking komen met de perioperatieve zorg bij kinderen. In dit boek wordt de praktische benadering beschreven van een variëteit aan klinische situaties in de kinderanesthesiologie.

Plaatsingscode: 605.2 Vers

Handboek PACU: Intensieve postoperatieve patiëntenzorg

Op een PACU (Post Anesthesia Care Unit) vindt postoperatieve zorg plaats voor patiënten die intensieve monitoring nodig hebben. De patiënt wordt uiterlijk de ochtend van de tweede postoperatieve dag naar de reguliere afdeling overgeplaatst. De PACU-opnameperiode is meestal voldoende om de vitale functies van de patiënt adequaat te stabiliseren. De diversiteit aan patiënten vereist een multidisciplinaire behandeling: dit leidt tot de beste uitkomsten. Handboek PACU weerspiegelt dan ook de multidisciplinaire aanpak.

Plaatsingscode: 605.8 Hand
Ook digitaal voor Zuyd

Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie

Chirurgie is een tot de verbeelding sprekend medisch specialisme. Operaties, traumaopvang, snel handelen: het vak staat vooral bekend om zijn heldhaftige beelden. De kern van de chirurgie zit hem echter in de juiste indicatiestelling aan de hand van chirurgisch redeneren. Om dat te leren heb je nu dit complete, praktijkgerichte boek in handen.

Plaatsingscode: 605.8 Prob

Stel je vraag

Of kom naar de bibliotheek!

Bas Nieuwenhuijsen     
045-4006029
Verpleegkunde
GGZ | POH AGZ/GGZ
Master GI

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek