Skip to Main Content

Verpleegkunde (Technische Leerroute): Home

Stappen literatuuronderzoek

Deze LibGuide is bedoeld voor jou en andere studenten van de Technische Leerroute van Verpleegkunde. Hij dient ter aanvulling op de LibGuide Verpleegkunde.

In deze gids staan diverse informatiebronnen bijeen, die voor anesthesiologie en de operatiekamer (OK) relevant zijn. De meeste van deze bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken waarop Zuyd een licentie heeft, kun je alleen benaderen als je met je Zuyd-account bent ingelogd.

Recente tijdschriftnummers

iAM themanummer: De groene OK

Met onder andere:

 • Duurzame zorg: Kansen voor de anesthesiemedewerker
 • Energiebesparing op de operatiekamer door aanpassingen aan de luchtbehandeling
 • Van medisch afval naar grondstof en nieuwe producten

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

Nurse Academy #4 (2023)

Interessant artikel in Nurse Academy #4 (2023): "Niet-medicamenteuze interventies ter vermindering van postoperatieve pijn".

Fysiek beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

iAM themanummer: bloed

Met onder andere:

 • Transfusie en het Massaal Transfusie Protocol
 • Levertransplantatie en een weigering van bloedproducten

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

NTvA (jaargang 39, nummer 3)

Met onder andere:

 • De kracht van onze woorden
 • Serious Gaming
 • Thuismedicatie tegen postoperatieve pijn

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

De Nederlandse OK Krant (jaargang 5, september 2022)

Met onder andere:

 • De lat omhoog met Verpleegkundig Leiderschap
 • De slimme bril op de OK, charmant of irritant?
 • Fysieke fitheid voorspelt complicaties bij darmkankerchirurgie

Online beschikbaar via Zuyd Bibliotheek

Scalpel (nummer 119)

Wereldprimeur: chirurgen plaatsen varkenshart bij patiënt

Voor het eerst is een varkenshart bij een mens getransplanteerd. Dat is een primeur in de medische wereld, zo bericht The New York Times. Amerikaanse artsen van de University of Maryland School voerden vrijdag de acht uur durende operatie uit in Baltimore in de Verenigde Staten.

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

NTvA (jaargang 39, nummer 4)

Vroege detectie en behandeling op de postoperatieve pijnpolikliniek

Chronische postoperatieve pijn - pijn die ontstaat na een chirurgische ingreep en ten minste drie maanden aanhoudt - is een onderschat, veelvoorkomend probleem. Recent is er een waarschuwingsmodel ontwikkeld, dat bestemd is dit ziektebeeld vroegtijdig te signaleren. De achtergrond hiervan wordt nader besproken in NTvA.

Beschikbaar bij Zuyd Bibliotheek

De Groene OK

Duurzaamheid is voor ons allemaal belangrijk. In de OK kan dit tot een spanningsveld leiden: hoe zorg je ervoor dat een operatie hygiënisch verloopt op een manier die zo duurzaam mogelijk is?

► Ben je hierin geïnteresseerd, bekijk dan zeker het themanummer "De groene OK" van iAM.

Nieuwe boeken in de collectie van Zuyd

Perioperative TOE: Transoesophageal Echocardiography

Deze pockethandleiding is ontworpen om een snel overzicht te geven van perioperatieve TOE (transoesofageale echocardiografie). Dit naslagwerk is nuttig voor anesthesisten, intensivisten, spoedeisende hulpartsen, cardiologen, artsen in opleiding en iedereen die geïnteresseerd is in het klinisch gebruik van TOE tijdens en na cardiovasculaire procedures in de operatiekamer, intensive care unit en het katheterisatielab. Het boek is geschreven door klinische experts op dit gebied.

Plaatsingscode: 605.8 Bouc

Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie

Een gedegen kennis van de anesthesiologie is essentieel voor optimale zorg rondom de patiënt op de operatiekamer, de spoedeisende hulp, de intensive care en de pijn(poli)kliniek. In deze herziene druk van Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie bespreken de auteurs veelvoorkomende problemen aan de hand van casuïstiek die representatief is voor de Nederlandse anesthesiologische praktijk.

Plaatsingscode: 608.1 Prob

Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie

Chirurgie is een tot de verbeelding sprekend medisch specialisme. Operaties, traumaopvang, snel handelen: het vak staat vooral bekend om zijn heldhaftige beelden. De kern van de chirurgie zit hem echter in de juiste indicatiestelling aan de hand van chirurgisch redeneren. Om dat te leren heb je nu dit complete, praktijkgerichte boek in handen.

Plaatsingscode: 605.8 Prob

Leerboek cardiaccare-verpleegkunde

Dit leerboek brengt de basiskennis van cardiologie en de verpleegkundige zorg op de cardiaccare-unit samen. Het is bedoeld voor verpleegkundigen die werken of willen werken met patiënten met een acuut cardiologisch probleem. Dit is een handig naslagwerk voor bv. de cardiologie, de cardiaccare-unit, de spoedeisende hulp of de ambulancezorg.

Digitaal voor Zuyd

Handboek PACU: Intensieve postoperatieve patiëntenzorg

Op een PACU (Post Anesthesia Care Unit) vindt postoperatieve zorg plaats voor patiënten die intensieve monitoring nodig hebben. De patiënt wordt uiterlijk de ochtend van de tweede postoperatieve dag naar de reguliere afdeling overgeplaatst. De PACU-opnameperiode is meestal voldoende om de vitale functies van de patiënt adequaat te stabiliseren. De diversiteit aan patiënten vereist een multidisciplinaire behandeling: dit leidt tot de beste uitkomsten. Handboek PACU weerspiegelt dan ook de multidisciplinaire aanpak.

Plaatsingscode: 605.8 Hand
Ook digitaal voor Zuyd

Radiologie: Techniek en onderzoek

Dit boek beschrijft de röntgentechniek en instelkunde, en geeft een overzicht van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en kwaliteitsaspecten van het beroepsveld van de MBBer (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige).

Plaatsingscode: 608.5 Radi

De anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker omschrijft de basisbeginselen van de anesthesiologische zorg en techniek. Zowel startende anesthesiemedewerkers als arts-assistenten anesthesiologie i.o. kunnen met dit boek een idee krijgen van de wereld waarin ze terechtkomen. De rode draad is de route die de patiënt aflegt gedurende zijn opname in het ziekenhuis. Vanaf het begin bij de preoperatieve screening tot het ontslag van de verkoeverkamer naar de afdeling en uiteindelijk weer naar huis. 

Plaatsingscode: 605.1 Anes

Ook digitaal voor Zuyd

Kinderanesthesiologie in de praktijk

Kinderanesthesiologie is een bijzonder en uitdagend deelgebied binnen de anesthesiologie. De groei en de ontwikkeling van een kind vraagt iedere keer om een nauwkeurig aangepast beleid. Iedere anesthesioloog kan in aanraking komen met de perioperatieve zorg bij kinderen. In dit boek wordt de praktische benadering beschreven van een variëteit aan klinische situaties in de kinderanesthesiologie.

Plaatsingscode: 605.2 Vers

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek