Skip to Main Content

Verpleegkunde (Technische Leerroute): Databanken Nederlandstalig

Stappen literatuuronderzoek

Overzicht databanken

Op deze pagina vind je Nederlandstalige databanken die voor anesthesiologie en de OK relevant zijn.

→ Gebruik voor INVERT, NAZ en SpringerLink deze LibGuide.
→ Ga voor een volledig overzicht van de databanken waartoe je via Zuyd toegang hebt naar het overzicht Databanken A - Z.

NAZ - Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg

De NAZ is een Nederlandstalige bibliografische databank voor de gehele gezondheidszorg. Via deze databank vind je artikelverwijzingen uit ongeveer 200 vaktijdschriften van 2000 tot heden. Ook word je vaak doorgelinkt naar de full text-bestanden: meestal kun je die via Zuyd raadplegen.

Klik hier voor toelichting bij de NAZ.

HBO kennisbank

De HBO kennisbank bevat scripties van afstudeerders uit heel Nederland. Zuyd-studenten kunnen ervoor kiezen om hun scriptie in de kennisbank te laten plaatsen. Scripties moeten hiervoor ten minste met een 7 worden beoordeeld.

Mogelijk is jouw onderwerp al eens eerder onderzocht. Gebruik scripties van ex-studenten: zo kun je op hun voorwerk meeliften.

INVERT

INVERT, Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur, is een databank met uitgebreide beschrijvingen van alle artikelen over verpleegkunde die in de Nederlandstalige tijdschriften verschijnen. Dus ook over anesthesiologie en de OK.

Heb je een artikel gevonden dat je interesseert? Zoek de titel van het tijdschrift dan op via de catalogus van Zuyd of via DiZ. Kijk vervolgens of het tijdschriftnummer dat je nodig hebt aanwezig is.

Klik hier voor toelichting bij INVERT.

Vilans Protocollen

De Vilans Protocollen helpen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bieden van goede en veilige zorg.

Te benaderen via SURF.

SpringerLink

SpringerLink is een full text-databank waarin je volledige artikels, hoofdstukken en zelfs hele boeken kunt vinden, onder meer over gezondheidszorg.

Om er zeker van te zijn dat je álle verpleegkundige vaktijdschriften hebt doorzocht, raden wij aan om naast SpringerLink ook INVERT te raadplegen.

Klik hier voor toelichting bij SpringerLink.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek