Skip to main content

Facility Management: Home

Over deze LibGuide

Bibliotheekgids gemaakt door Zuyd Bibliotheek voor studenten en medewerkers van de opleidingFacility Management.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)


DiZ is de Zuyd Bibliotheek zoekmachine waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken kunt doorzoeken.

Hoe kan ik thuis werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek?

Studenten en medewerkers van Zuyd die thuis willen werken met de bronnen van Zuyd Bibliotheek kunnen toegang krijgen via:

► EZ-proxy
-------------------------------------------------------------

Een alternatief voor EZ-proxy is: 
► Library Access
Voeg de Zuyd Bibliotheek toe aan je browser?
Bekijk de kennisclip!
 

Website Zuyd Bibliotheek

Zoek (wetenschappelijke) artikelen

Google Scholar  is een zoekmachine waarmee een groeiende verzameling wetenschappelijke publicaties wordt doorzocht. Deze publicaties vindt je niet met de 'gewone' Google.

 

Library Access - altijd en overal binnen handbereik

Library Access is een browserextensie die je zelf aan je favoriete browser toevoegt. Library Access zorgt ervoor dat je al zoekende toegang krijgt tot informatie uit de vele databanken van Zuyd Bibliotheek. Library Access is niet geschikt voor mobiele apparaten, het werkt dus alleen op desk- en laptops. De kennisclip op deze pagina laat je zien hoe je Library Access kunt toevoegen aan je browser en hoe het werkt.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Zoeken in DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) - uitgelegd

Nieuw in de collectie

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methodiek die al decennia lang wordt toegepast om kwaliteit te verbeteren, doorlooptijden te verkorten en operationele kosten te verlagen. Lean Six Sigma Green Belts zijn specialisten in het uitvoeren van verbeterprojecten. Met de juiste combinatie van specialistische kennis, analytische expertise en gestructureerde aanpak zijn Lean Six Sigma Green Belts in staat om significante verbeteringen te realiseren.

Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. 

Cocreatie revolutie: 7 principes voor duurzaam succes

Complete cocreatie is een organisatieprincipe, een organisatiebrede manier van denken en doen, waarbij eindgebruikers een essentiële rol spelen. Design Thinking, lean, agile zijn tools, die gebruikt kunnen worden in cocreatie, maar zijn geen doel. Het boek behandelt de zeven principes van complete cocreatie: Samen; Met eindgebruikers; Consequent; Productief; Transparant; Gedragen; Waardegedreven, dat wil zeggen waardecreatie op het niveau van eindgebruikers, organisatie en planeet. 

Handboek strategisch omgevingsmanagement

Het is dikwijls in de krant te lezen: projecten lopen vertraging op omdat er niet of nauwelijks rekening is gehouden met de reacties en invloed van belanghebbenden. Maatschappelijk resultaat gaat in deze processen verloren door onprofessioneel onderhandelen over conflicterende belangen. En niet alleen vertraging is een vervelend vervolg, het zorgt vaak ook voor extra kosten. Het 'Handboek Strategisch OmgevingsManagement' (SOM) laat zien dat het anders kan. 

Canvas Omgevingsmanagement

Naarmate de maatschappij meer ik-gericht raakt, neemt het belang van omgevingsmanagement in rap tempo toe. Voor steeds meer organisaties en overheden is een goede relatie met de omgeving van groot belang om de eigen doelen te realiseren. Door striktere regelgeving en door mondiger burgers en belangengroepen moet je je als opdrachtnemende partij een goed en compleet beeld vormen van de gevoeligheden die jouw project oplevert en hoe je daarmee om wilt gaan zonder extra kosten of vertragingen of reputatieschade op te lopen. 

Praktijkgericht onderzoek: opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren

In dit boek staat de praktijkwaarde van onderzoek centraal. Vandaar ook dat er empirisch onderzoek verricht moet worden dat gebaseerd is op waarneembare gegevens in de werkelijkheid. Ook aandacht voor het op de goede manier opstellen van interviews en vragenlijsten,

Word informatie-vaardig!: digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken

Word informatievaardig! biedt handvatten om efficiënt en kritisch om te gaan met informatie op het internet en in wetenschappelijke databases. In de derde editie is er meer aandacht voor het zoeken, selecteren en verwerken van wetenschappelijke informatie. Ook wordt er nu aandacht besteed aan open access en het zoeken in verschillende soorten zoekmachines. Daarnaast is de casuïstiek uitgebreid.

Zo maak je een ondernemingsplan

Handig en helder stappenplan; - grotendeels zelfstandig te gebruiken door studenten; - met uitgebreide online ondersteuning, waaronder flitscolleges van auteur. Met Zo maak je een ondernemingsplan leren studenten aan de hand van een stappenplan zelfstandig een ondernemingsplan te schrijven.

Praktisch Projectmanagement 1

Praktisch projectmanagement 1 is een degelijke, complete leidraad bij het opzetten en realiseren van allerlei typen projecten. Het boek geeft antwoorden op alle mogelijke vragen rond projectmanagement. Al vele jaren onderscheidt Praktisch projectmanagement 1 zich door de praktische benadering, waarbij stapsgewijs de levenscyclus van een project wordt gevolgd, en door de heldere schrijfstijl.

Organisatiestructuur: Ontwerpen en herontwerpen

In Organisatiestructuur: Ontwerpen en herontwerpen staat de vraag centraal bij welke organisatievorm een onderneming optimaal functioneert. Het boek gaat in op hoe mensen en middelen het beste ingezet kunnen worden in een organisatie. De thema’s die hierbij aan de orde komen zijn taakverdeling, functievorming en structuurverandering. Managementcases verbinden de theorie met de dagelijkse managementpraktijk. Het boek bevat veel open vragen en opdrachten waarmee studenten hun kennis en inzicht kunnen toetsen.

Grondslagen van de marketing

Door middel van vele praktijkvoorbeelden, visies van Nederlandse topmanagers en professoren en illustraties worden de lezers op de hoogte gebracht van alle ins en outs van het vakgebied marketing. Een perfect mix van theorie en praktijk, dat in hapklare brokken aan de lezer wordt voorgeschoteld. 'Grondslagen van de marketing' leest daardoor ook gemakkelijk weg. Het boek is overzichtelijk ingedeeld in zeven delen en zeventien hoofdstukken. Enkele hoofdstuktitels: 'Wat is marketing?'; 'Koopgedrag'; 'Productontwikkeling'; 'Sales managment' en 'Internationale marketing'. Dit boek is een aanrader voor iedereen, die zich graag wil verdiepen in het vakgebied marketing.

Scoop.it! Nieuwspagina voor facility management.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek